Gedaan met laden. U bevindt zich op: PFAS-bloedonderzoeken algemeen PFAS-vervuiling

PFAS-bloedonderzoeken algemeen

In de zomer van 2021 werden er PFAS-concentraties gemeten in het bloed van 796 omwonenden van de 3M-fabriek in Zwijndrecht. Uit het onderzoek bleek dat meer dan de helft van de omwonenden hoge PFAS-waarden heeft. Om dat verder te onderzoeken, kunnen alle inwoners binnen een straal van 5 km rond de 3M-site gratis deelnemen aan een bloedonderzoek om de PFAS-concentraties in hun bloed te laten bepalen. De bloedafnames lopen op dit moment. De uiterste aanmeldingsdatum voor het bloedonderzoek wordt voor de laatste keer verlengd tot en met 29 februari 2024.

Informatie over de bloedonderzoeken

Wat levert het PFAS-bloedonderzoek op?

Het PFAS-bloedonderzoek wordt uitgevoerd door Eurofins in opdracht en onder toezicht van het Departement Zorg van de Vlaamse overheid. De resultaten geven ons meer inzicht in de PFAS-blootstelling van de omwonenden, hoe ze worden blootgesteld en wat de mogelijke impact is op de gezondheid. Daarnaast helpen de resultaten om te bepalen of er strengere maatregelen in de regio nodig zijn om de blootstelling te beperken en de gezondheid te beschermen. Iedere deelnemer aan het onderzoek krijgt inzicht in de mate waarin hij of zij is blootgesteld aan PFAS. We kunnen niet op individueel niveau voorspellen welke nadelige gezondheidseffecten er zijn of zullen komen. Maar de resultaten dragen wel bij aan de wetenschappelijke kennis over het onderwerp.

Wanneer kom ik aan de beurt? 

De bloedonderzoeken zullen meerdere maanden duren. We vragen u om geduldig te wachten op uw uitnodigingsbrief. De volgorde van uitnodigingen verloopt als volgt.

Vóór 22 mei aangemeld?

  • De uitnodigingen verlopen per postcode.
  • De eerste uitnodigingsronde in de gemeenten Zwijndrecht, Beveren en Kruibeke is afgerond. De inwoners die nog geen afspraak voor een bloedafname hebben gemaakt, kunnen dit nog steeds doen.
  • Sinds midden november worden gezinnen met jonge kinderen mee uitgenodigd.
  • De inwoners van Antwerpen-Linkeroever krijgen begin december hun uitnodigingsbrief voor een bloedafname.
  • De inwoners van Antwerpen-Rechteroever en Hoboken krijgen begin 2024 hun uitnodigingsbrief voor een bloedafname.

Na 22 mei aangemeld?

Nadat de eerste uitnodigingsronde in alle gemeenten is afgerond, ontvangt u een uitnodiging op basis van uw aanmeldingsdatum. Dat zal in 2024 zijn.

Zit u met een vraag?

Wetenschappelijke bloedonderzoeken in en rond Zwijndrecht

De Vlaamse overheid heeft verschillende, wetenschappelijke bloedonderzoeken opgezet in de regio rond 3M in Zwijndrecht om de blootstelling van de omwonenden in kaart te brengen en te onderzoeken welke factoren een rol spelen bij die blootstelling en welke gezondheidseffecten mogelijks gelinkt zijn aan een verhoogde blootstelling.

Daarnaast worden er op verschillende plaatsen initiatieven opgezet om bloedonderzoeken PFAS aan te bieden aan omwonenden van verschillende sites waar PFAS aanwezig is in de omgeving. Departement Zorg raadt de opzet van een regionaal georganiseerd bloedonderzoek naar PFAS bij omwonenden van verschillende PFAS-sites af(PDF bestand opent in nieuw venster). De argumenten en redeneringen van Departement Zorg vindt u in de nota achter de link.