Gedaan met laden. U bevindt zich op: PFAS-bloedonderzoeken algemeen PFAS-vervuiling

PFAS-bloedonderzoeken algemeen

In de zomer van 2021 werden er PFAS-concentraties gemeten in het bloed van 796 omwonenden van de 3M-fabriek in Zwijndrecht. Uit het onderzoek bleek dat meer dan de helft van de omwonenden hoge PFAS-waarden heeft. Om dat verder te onderzoeken, kunnen alle inwoners binnen een straal van 5 km rond de 3M-site gratis deelnemen aan een bloedonderzoek om de PFAS-concentraties in hun bloed te laten bepalen. De bloedafnames lopen op dit moment. De uiterste aanmeldingsdatum voor het bloedonderzoek wordt voor de laatste keer verlengd tot en met 29 februari 2024.

Informatie over de bloedonderzoeken

Wat levert het PFAS-bloedonderzoek op?

Het PFAS-bloedonderzoek wordt uitgevoerd door Eurofins in opdracht en onder toezicht van het Departement Zorg van de Vlaamse overheid. De resultaten geven ons meer inzicht in de PFAS-blootstelling van de omwonenden, hoe ze worden blootgesteld en wat de mogelijke impact is op de gezondheid. Daarnaast helpen de resultaten om te bepalen of er strengere maatregelen in de regio nodig zijn om de blootstelling te beperken en de gezondheid te beschermen. Iedere deelnemer aan het onderzoek krijgt inzicht in de mate waarin hij of zij is blootgesteld aan PFAS. We kunnen niet op individueel niveau voorspellen welke nadelige gezondheidseffecten er zijn of zullen komen. Maar de resultaten dragen wel bij aan de wetenschappelijke kennis over het onderwerp.

Wanneer kom ik aan de beurt? 

De bloedonderzoeken zullen meerdere maanden duren. We vragen u om geduldig te wachten op uw uitnodigingsbrief. De volgorde van uitnodigingen verloopt als volgt.

Vóór 22 mei aangemeld?

  • De uitnodigingen verlopen per postcode.
  • De eerste uitnodigingsronde in de gemeente Zwijndrecht is afgerond. De inwoners die nog geen afspraak voor een bloedafname hebben gemaakt, kunnen dit nog steeds doen.
  • Vanaf begin september starten ook de bloedafnames voor de inwoners van de gemeente Beveren en Kruibeke.
  • Vanaf midden november ontvangen gezinnen met jonge kinderen die zich hebben aangemeld van de gemeenten Zwijndrecht, Beveren en Kruibeke, een uitnodigingsbrief voor een bloedafname.
  • Later in het najaar krijgen ook de andere gemeenten een uitnodiging in volgorde van afstand tot de 3M-fabriek: Antwerpen Linkeroever, Antwerpen Rechteroever en Hoboken. Gezinnen met jonge kinderen worden voortaan mee uitgenodigd.

Na 22 mei aangemeld?

Nadat de eerste uitnodigingsronde in alle gemeenten is afgerond, ontvangt u een uitnodiging op basis van uw aanmeldingsdatum.

Een vragenlijst van 3M in de bus?

In opdracht van de OVAM (de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) organiseert 3M een bevraging van voorzorgsmaatregelen bij de inwoners van Zwijndrecht. Het kan dus zijn dat u een vragenlijst van 3M ontvangt in de bus met de vraag om die in te vullen. De antwoorden moeten de erkende bodemsaneringsdeskundige helpen passende conclusies te trekken over de huidige blootstelling aan PFAS, en eventuele adviezen te formuleren om blootstelling te beperken.

Opgelet: de vragenlijst van 3M is niet dezelfde als die van het grootschalige bloedonderzoek PFAS. Bij vragen over de vragenlijst van 3M, kunt u contact opnemen met de gemeente Zwijndrecht via het gratis nummer 0800 99 604.

Zit u met een vraag?

Wetenschappelijke bloedonderzoeken in en rond Zwijndrecht

De Vlaamse overheid heeft verschillende, wetenschappelijke bloedonderzoeken opgezet in de regio rond 3M in Zwijndrecht om de blootstelling van de omwonenden in kaart te brengen en te onderzoeken welke factoren een rol spelen bij die blootstelling en welke gezondheidseffecten mogelijks gelinkt zijn aan een verhoogde blootstelling.

Daarnaast worden er op verschillende plaatsen initiatieven opgezet om bloedonderzoeken PFAS aan te bieden aan omwonenden van verschillende sites waar PFAS aanwezig is in de omgeving. Departement Zorg raadt de opzet van een regionaal georganiseerd bloedonderzoek naar PFAS bij omwonenden van verschillende PFAS-sites af(PDF bestand opent in nieuw venster). De argumenten en redeneringen van Departement Zorg vindt u in de nota achter de link.