Gedaan met laden. U bevindt zich op: PFAS-bloedonderzoeken algemeen PFAS-vervuiling

PFAS-bloedonderzoeken algemeen

In de zomer van 2021 werden er PFAS-concentraties gemeten in het bloed van 796 omwonenden van de 3M-fabriek in Zwijndrecht. Uit het onderzoek bleek dat meer dan de helft van de omwonenden hoge PFAS-waarden heeft. Om dat verder te onderzoeken, kunnen alle inwoners binnen een straal van 5 km rond de 3M-site gratis deelnemen aan een bloedonderzoek om de PFAS-concentraties in hun bloed te laten bepalen. De bloedafnames lopen op dit moment. In totaal meldden 13.687 inwoners zich aan voor het bloedonderzoek. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Wat levert het PFAS-bloedonderzoek op?

Het PFAS-bloedonderzoek wordt uitgevoerd door Eurofins in opdracht en onder toezicht van het Departement Zorg van de Vlaamse overheid. De resultaten geven ons meer inzicht in de PFAS-blootstelling van de omwonenden, hoe ze worden blootgesteld en wat de mogelijke impact is op de gezondheid. Daarnaast helpen de resultaten om te bepalen of er strengere maatregelen in de regio nodig zijn om de blootstelling te beperken en de gezondheid te beschermen. Iedere deelnemer aan het onderzoek krijgt inzicht in de mate waarin hij of zij is blootgesteld aan PFAS. We kunnen niet op individueel niveau voorspellen welke nadelige gezondheidseffecten er zijn of zullen komen. Maar de resultaten dragen wel bij aan de wetenschappelijke kennis over het onderwerp.

Wanneer kom ik aan de beurt? 

De bloedonderzoeken zullen meerdere maanden duren. We vragen u om geduldig te wachten op uw uitnodigingsbrief. De volgorde van uitnodigingen verloopt als volgt.

Vóór 22 mei 2023 aangemeld?

De eerste uitnodigingsronde in alle gemeenten is afgerond. De inwoners die nog geen afspraak voor een bloedafname hebben gemaakt, kunnen dat nog doen.

Na 22 mei 2023 aangemeld?

  • De inwoners van Antwerpen-Rechteroever en Hoboken kregen begin februari een uitnodigingsbrief in de bus.
  • Begin april krijgen de resterende inwoners van alle gemeenten die zich na 22 mei hebben aangemeld, een uitnodigingsbrief in de bus.
  • Daarna zal iedereen die zich heeft aangemeld een uitnodigingsbrief voor een bloedafname ontvangen hebben.

Hebt u tegen 15 april nog geen uitnodigingsbrief ontvangen? Meld dat via pfasvlaanderen@eurofins.com(opent in uw e-mail applicatie) of 0800 35 271.

Vertraging in de individuele resultaten

Bent u al geprikt, maar hebt u nog geen persoonlijke resultaten ontvangen? Helaas zijn er momenteel vertragingen bij het terugkoppelen van individuele resultaten.

  • Deelnemers die een bloedafname hadden in januari of februari krijgen hun persoonlijke resultaat in mei.
  • Deelnemers met een bloedafname in maart, april of mei krijgen hun persoonlijke resultaat in juni.

Zit u met een vraag?

Wetenschappelijke bloedonderzoeken in en rond Zwijndrecht

De Vlaamse overheid heeft verschillende, wetenschappelijke bloedonderzoeken opgezet in de regio rond 3M in Zwijndrecht om de blootstelling van de omwonenden in kaart te brengen en te onderzoeken welke factoren een rol spelen bij die blootstelling en welke gezondheidseffecten mogelijks gelinkt zijn aan een verhoogde blootstelling.

Daarnaast worden er op verschillende plaatsen initiatieven opgezet om bloedonderzoeken PFAS aan te bieden aan omwonenden van verschillende sites waar PFAS aanwezig is in de omgeving. Departement Zorg raadt de opzet van een regionaal georganiseerd bloedonderzoek naar PFAS bij omwonenden van verschillende PFAS-sites af(PDF bestand opent in nieuw venster). De argumenten en redeneringen van Departement Zorg vindt u in de nota achter de link.