Gedaan met laden. U bevindt zich op: Pijler 5: herwaardering PFAS-aanpak regio Zwijndrecht

Pijler 5: herwaardering

De PFAS-vervuiling heeft een impact op onze leefomgeving en de natuur. Daarom zetten verschillende initiatiefnemers zich in voor een betere leefomgeving voor de inwoners van Zwijndrecht en een herwaardering van de lokale fauna en flora.

Herstelmaatregelen sanering 3M 

Na de sanering komt er herstel van het vervuilde gebied. 3M moet de vervuilde gebieden niet alleen saneren, maar ook herstellen en herwaarderen. Voor de eerste fase bekijkt 3M samen met burgers mogelijke pistes om het woon- en landbouwgebied te heraanleggen en kansen aan te grijpen zoals een betere waterput, groen in de straten, infiltratiemogelijkheden,..

Natuur zoals Blokkersdijk en de Palingbeek bevinden zich vlak naast de fabriek en moeten gesaneerd en beschermd worden. Daarna moet 3M bekijken hoe ze deze natuur kan herwaarderen door maatregelen te nemen bijvoorbeeld rond integraal waterbeheer. Daarbij zullen ook de dalende grondwaterpeilen structureel aangepakt worden door hergebruik van gezuiverd water.

Natuurproject in de omgeving van 3M

De Vlaamse Overheid en Natuurpunt willen de PFAS-problematiek aangrijpen om hun visie voor de opwaardering van natuur in het gebied versneld uit te voeren. De fauna en flora in de 5 km zone rond de 3M fabriek wordt gestimuleerd door bijkomende natuurzones te ontwikkelen die het bestaand natuurgebied zullen versterken.

Herwaarderingsprojecten Zwijndrecht

De gemeente Zwijndrecht kijkt naar herwaardering van de publieke ruimte en de natuur om de opportuniteiten van deze crisis te benutten. Zo ontving de gemeente een subsidie van 15 miljoen euro om samen met inwoners Zwijndrecht veerkrachtiger en aantrekkelijker te maken. Het gemeentebestuur overlegt op dagelijkse basis met de Vlaamse overheid, 3M en Lantis en formuleert adviezen vanuit het lokale perspectief en de bekommernissen van de bevolking. Een gemeentelijke PFAS-cel zal de komende jaren instaan voor het herstel en de herwaardering van Zwijndrecht.

Lees meer: ‘Zwijndrecht krijgt 15 miljoen euro voor projecten en werking rond PFAS(opent in nieuw venster)