Gedaan met laden. U bevindt zich op: Eindrapport opdrachthouder PFAS-vervuiling

Eindrapport opdrachthouder

Na 1,5 jaar intensieve werking loopt het PFAS-opdrachthouderschap van Karl Vrancken af op 31 december 2022. Op deze pagina vindt u zijn eindrapport, met een stand van zaken van PFAS-onderzoeken, een activiteitenverslag en een blik op de toekomst. 

Eindrapport PFAS-opdrachthouder

Begin juni 2021 kreeg Karl Vrancken de vraag om aan de slag te gaan als PFAS-opdrachthouder voor de Vlaamse Regering. Het werd een verhaal van uitdagingen, bruggen bouwen en kennis opbouwen.

Op korte tijd werd Vlaanderen dé kennisregio rond PFAS in de wereld, dankzij de uitbouw van expertise en het overleg met stakeholders. Er kwam een nieuw normenkader voor bodemsanering en grondverzet dat duidelijkheid biedt aan de hele sector op lange termijn. En de eerste stappen werden gezet naar een model gebaseerd op duurzaam produceren en duurzaam consumeren.

Dat hele traject is gebundeld in het PFAS-eindrapport ‘De Cirkel Rond?(PDF bestand opent in nieuw venster)’.

“De voornaamste verwezenlijking van ons werk? We hebben het PFAS-probleem beter onder controle, wat leidt tot minder blootstellingen en minder gezondheidsrisico's.”

Karl Vrancken

PFAS-opdrachthouder

En nu?

De PFAS-opdrachthouder is een katalysator geweest in het versnellen van het beleid en onderzoek rond PFAS. Het is nu tijd voor de volgende stappen.

PFAS-actieplan 2022-2024(PDF bestand opent in nieuw venster)

Het ontwerp van het PFAS-actieplan bevat 50 acties. Verschillende partners in Vlaanderen zullen de komende tijd samenwerken om het succesvol uit te voeren. Het actieplan wil ingrijpen op de verschillende stappen in de productie- en gebruikscyclus van PFAS. Het voorzorgsbeginsel, het beginsel van preventief handelen, het principe van de vervuiler betaalt en het proportionaliteitsbeginsel worden daarbij als uitgangspunt worden genomen.

De acties richten zich onder meer op:

  • emissies en verliezen naar het milieu voorkomen en beperken
  • de verspreiding van de verontreiniging en de blootstelling van de bevolking inventariseren
  • de verspreiding van de verontreiniging en de blootstelling van de bevolking beperken
  • verontreinigde locaties saneren en afvalstoffen behandelen of verwijderen
  • verbetering van de volksgezondheid opvolgen en aanpakken
  • kennis ontwikkelen
  • kennis en data delen

Dat ontwerp wordt voorgelegd aan de strategische adviesraden. Na verwerking van hun insteken wordt het PFAS-actieplan in de vorm van een nota ter beslissing voorgelegd aan de Vlaamse Regering, en daarna aan het Vlaams Parlement.

Download het PFAS-actieplan(PDF bestand opent in nieuw venster).

Hub Zeer Zorgwekkende Stoffen

Binnen de Vlaamse overheid komt er een Hub Zeer Zorgwekkende Stoffen, netwerkstructuur tussen de verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid die onder andere visie ontwikkelt met beleidsprioriteiten voor de korte en lange termijn, potentiële probleemsituaties in kaart brengt en zorgt voor gepaste acties.