Gedaan met laden. U bevindt zich op: Derde rapport opdrachthouder PFAS-vervuiling

Derde rapport opdrachthouder

PFAS-opdrachthouder prof. dr. Karl Vrancken publiceerde het derde tussentijdse rapport ‘Verspreiding en risico’s van PFAS in Vlaanderen’ over de aanpak van de PFAS-problematiek.

Derde PFAS-rapport 'Verspreiding en risico’s van PFAS in Vlaanderen'

PFAS-onderzoeken, activiteitenverslag en aanbevelingen

In dit derde statusrapport komen volgende onderwerpen aan bod:

  • stand van zaken van de PFAS-onderzoeken, opgebouwd naar analogie van het overzicht van onderzoeken en technische studies die opgenomen zijn in het tweede tussentijds rapport. Dit onderzoeksverslag gaat over de periode april - juni 2022 en blikt vooruit.
  • activiteitenverslag van de opdrachthouder voor de periode april-juni 2022
  • besluit, vooruitblik en verdere planning.

De nadruk van de onderzoeken ligt op de algemene verspreiding van PFAS en hoe die tot blootstelling leidt.

Download het derde rapport van de PFAS-opdrachthouder

“Geïntegreerd beleid nodig voor milieu én volksgezondheid ”

Opdrachthouder Karl Vrancken: “Kennis en wetenschappelijk inzicht van de risico’s en de verspreiding zijn essentieel om de gezondheidseffecten van PFAS-verontreiniging te beperken. PFAS en andere chemische producten die kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, worden gebruikt in of op vele dagelijkse producten (verpakking van voeding, regenjassen, schoenen, cosmetica). We moeten niet enkel de productie en de eindverwerking van vervuilende stoffen aanpakken, ook het gebruik van bepaalde producten aanpassen – zowel in de industrie als thuis . We moeten PFAS uitfaseren en uitkijken naar alternatieven. We hebben nood aan een systemische aanpak, anders beschadigen we met onze oplossing andere belangrijke inspanningen die we voeren rond klimaat en circulaire economie. De aanpak van de PFAS-problematiek, en die van soortgelijke gevaarlijke stoffen – verdient een geïntegreerd beleid rond zowel milieu als volksgezondheid.”

Samenwerking tussen administraties en onderzoeksinstellingen

Dit derde tussentijdse rapport kwam tot stand op basis van uitwisseling van expertise en onderlinge afstemming tussen verschillende Vlaamse en federale administraties en Vlaamse onderzoeksinstellingen, binnen de inhoudelijke expertengroep. Dat betekent niet dat deze teksten de mening vertolken van de volledige organisaties waartoe de experten behoren.

    Informatie en onderzoeken bij het derde PFAS-rapport

    In het rapport wordt verwezen naar onderstaande informatie en wetenschappelijke rapporten: