Net voor de zomer van 2021 werden bij de werken aan de Antwerpse Oosterweelverbinding PFAS vastgesteld. Die werden gelinkt aan de activiteiten van chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht. De onbekende stof leidde tot onrust en vragen.

Al snel bleek dat PFAS veel verder reikte dan de site in Zwijndrecht. De Vlaamse Regering besliste daarom in juni 2021 om een onafhankelijke opdrachthouder voor PFAS aan te stellen. Die kreeg als dringende opdracht om het onderzoek te coördineren naar PFAS in bodem, water, voedingsmiddelen, planten, dier en mens.