Gedaan met laden. U bevindt zich op: HBM4EU PFAS-vervuiling

HBM4EU

HBM4EU is een Europees platform voor humane biomonitoring. De partners hebben als doel om te komen tot vergelijkbare Europese gegevens over de blootstelling van de Europese bevolking aan chemische stoffen. PFAS is een van de onderzoeksgebieden.

Blootstelling aan chemische stoffen

We komen in ons dagelijkse leven in contact met een combinatie van chemische stoffen. Via het milieu, voedsel, drinkwater en producten die we gebruiken. Maar wanneer wordt die blootstelling schadelijk? En welke effecten kan zo’n blootstelling aan chemische stoffen hebben op onze gezondheid? Heel wat onderzoeksinstellingen in de Europese Unie verzamelen informatie, maar dat doen ze vaak op een andere manier.

Naar geharmoniseerde gegevens in de Europese Unie

HBM4EU harmoniseert de manier waarop Europese onderzoekers informatie over de blootstelling aan chemische stoffen verzamelen, verwerken en interpreteren. Met die vergelijkbare informatie kunnen beleidsmakers betere beleidsbeslissingen nemen. Bijvoorbeeld om te oordelen of de blootstelling problematisch is, en rond maatregelen om de blootstelling te vermijden.

Doelen van het project:

  • komen tot vergelijkbare procedures voor humane biomonitoring in de Europese Unie en de partnerlanden
  • blootstellingsroutes identificeren: op welke manieren komen mensen in contact met chemische stoffen?
  • wetenschappelijk bewijs verzamelen over het verband tussen de blootstelling aan chemische stoffen en impact op de gezondheid
  • komen tot methodologieën om chemische risico’s te beoordelen aan de hand van humane biomonitoring.

Over HBM4EU

HBM4EU is een Europees gefinancierd project dat liep van 1 januari 2022 tot 30 juni 2022. Het Duitse milieuagentschap was trekker van het project. VITO, het Vlaamse Instituut voor Technologische Ontwikkeling was cocoördinator.