Gedaan met laden. U bevindt zich op: Sanering PFAS-vervuiling

Sanering

Op donderdag 21 april 2022 kwamen Vlaamse experts samen om de mogelijke saneringsmogelijkheden bij PFAS-vervuiling te bespreken.

Verslag

De experts overlegden de haalbaarheid van uiteenlopende technieken: grond zeven en wassen, verontreiniging laten opnemen door planten, PFAS-vervuiling stabiliseren,… Conclusie van de bijeenkomst is dat sanering mogelijk is wanneer de capaciteit van de huidige, klassieke saneringstechnieken wordt uitgebreid en die technieken worden aangevuld met meer vernieuwende methodes.

De bijeenkomst werd georganiseerd door de PFAS-opdrachthouder, samen met het Instituut voor Milieu en Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Antwerpen, Ondernemers Vereniging Bodemsaneerders vzw (OVB), Zwijndrecht Gezond en OVAM.

“De sector heeft duidelijk aangetoond dat de saneringscapaciteit opgeschaald kan worden bij de bestaande installaties. Daarbij gaat het over het ontgraven van gronden en de fysicochemische reiniging, de belangrijkste saneringsoptie voor woonzones. Bovendien zijn een aantal innovatieve technieken - die soms nog in een pilootfase zitten en waar nog bijkomende ontwikkeling nodig is - zeker waardevol vooral met oog op verontreinigde industriële sites.”

Karl Vrancken

PFAS-opdrachthouder