Gedaan met laden. U bevindt zich op: PFAS in de zee PFAS-vervuiling

PFAS in de zee

In 2021 en 2022 onderzocht VITO de aanwezigheid van PFAS in de zee en in het zeeschuim in Knokke en De Haan.

Nagenoeg geen PFAS in zeewaterstalen

In 2022 werden zeewaterstalen uit Knokke en De Haan onderzocht. Er werden nagenoeg geen PFAS gevonden.

Wisselende resultaten voor PFAS in zeeschuim

Uit verschillende metingen in 2021 en 2022 komt naar voren dat zeeschuim PFAS kan bevatten. De hoeveelheden wisselen afhankelijk van de plaats, het seizoen en het tijdstip. Welke factoren daarin een rol spelen, is nog onduidelijk.

Overzicht van de metingen:

  • mei en juli 2021 - zeeschuim in Knokke: zeer lage PFAS-waarden. Zelfs bij eventuele intensieve blootstelling (door contact met de huid of inslikken) zouden er geen gezondheidskundige risicodrempels overschreden worden.
  • mei 2022 - zeeschuim in Knokke: hogere PFAS-waarden
  • juli 2022 - zeeschuim in De Haan: lagere PFAS-waarden dan in mei 2022, maar hoger dan in 2021
  • oktober 2022 - zeeschuim in Knokke: de hoogst gemeten PFAS-waarden. Bij eventuele intensieve blootstelling kunnen er gezondheidskundige risicodrempels overschreden worden.

PFAS in het zeeschuim betekent nog niet dat kustgangers eraan blootgesteld worden en de PFAS opnemen in het lichaam. Alleen wanneer het zeeschuim wordt ingeslikt of bij contact met de huid, kunnen PFAS uit het schuim in het lichaam terecht komen. Hoeveel PFAS iemand opneemt, hangt af van veel variabelen, zoals hoe lang de huid in contact blijft met het zeeschuim, hoeveel wordt ingeslikt, hoeveel PFAS er in het zeeschuim op dat moment aanwezig is, hoeveel zeeschuim er die dag op het strand of in de branding aanwezig is

Zeer beperkte risico’s voor uw gezondheid

Zolang u het zeeschuim niet in grotere hoeveelheden inslikt of er langdurig contact mee hebt, is het risico op te veel opname van PFAS uiterst beperkt.

Uit voorzorg adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid volgende maatregelen:

  • Speel niet in en met zeeschuim.
  • Slik geen zeeschuim in. Krijgt u toch eens een slok zeeschuim binnen? Dan is uw opname van PFAS nog altijd heel beperkt is er geen risico voor uw gezondheid.
  • Pas een goede hygiëne toe na een dagje strand: spoel uw lichaam af en was uw handen, zeker voor het eten.

Zwemmen, baden en spelen in zeewater houdt geen risico’s in voor de gezondheid, omdat de concentraties PFAS in zeewater veel lager zijn dan in zeeschuim.