Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gavere: no regret-maatregelen PFAS PFAS-vervuiling

Gavere: no regret-maatregelen PFAS

Naar aanleiding van een sterk vermoeden van PFAS-vervuiling gelden onderstaande no regret-maatregelen op en rond de brandweerkazerne in Gavere.

Afgebakende zone

De no regret-maatregelen gelden op en rond:

 • Voormalig brandweeroefenterrein, Brandweerstraat 5 in Gavere
 • Carlos Dierickxplein in Gavere
Afgebakende zone Brandweerstraat in Gavere
Afgebakende zone Carlos Dierickxplein in Gavere

No regret-maatregelen Brandweerstraat

Op de site:

 • Laat kinderen niet spelen op onverhard terrein op de site.
 • Maak het verharde terrein op de site wekelijks schoon met water.
 • Vermijd dat braakliggende of losse grond op de site verstuift of verwaait.
 • Bedek losse grond op de site met grasmatten, bodemdoeken, boomschors of kiezels. Of zaai
 • losse grond in met gras of een andere dichte begroeiing. Doe dat ook met zand- of grondhopen.

In een zone van 100 m rond de site – te rekenen vanaf de perceelsgrens:

 • Eet geen zelfgeteelde groenten en zelfgeteeld fruit.
 • Eet geen eieren van eigen kippen.
 • Eet geen zelfgeteeld kleinvee, zoals kippen en konijnen.
 • Gebruik uw compost niet als meststof voor uw tuin.
 • Vermijd dat braakliggende of losse grond op de site verstuift of verwaait.
 • Bedek losse grond op de site met grasmatten, bodemdoeken, boomschors of kiezels. Of zaai
 • losse grond in met gras of een andere dichte begroeiing. Doe dat ook met zand- of grondhopen.

Hygiëne

 • Was uw handen regelmatig, zeker voor de maaltijd.
 • Maak uw huis binnen schoon met water.
 • Maak verharde delen buiten, zoals uw oprit en terras, schoon met water.

Op de site en in een zone van 500 m rond de site – met middelpunt peilbuis P21002:

 • Gebruik uw grondwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
 • Gebruik uw grondwater niet om uw zwembad vullen en moestuin water te geven
 • Gebruik grondwater alleen voor andere dingen, zoals uw auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en planten water te geven.

Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:

 • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
 • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit u aan op het openbare waterleidingnet.

Informatie over de onderzoeken

Op het terrein gelegen aan de Brandweerstraat 5+ en Kleyn Gavre in Gavere werd een verkennend bodemonderzoek (11/10/2021) uitgevoerd om na te gaan of er een PFAS-verontreiniging aanwezig is en of er bijkomend bodemonderzoek nodig is.

Kenmerken van de onderzochte locatie:

 • De onderzochte locatie is een voormalig brandweeroefenterrein waar geblust werd met fluorhoudend schuim en een brandweerkazerne met opslag van PFAS-houdend blusschuim.
 • De locatie is gelegen in industriegebied. Binnen een straal van 100 meter bevinden zich percelen met bestemmingstype woongebied (ten zuiden) en gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen (ten noorden). Het terrein is grenzend aan de Bovenschelde en Leebeek.

Resultaat van het verkennend bodemonderzoek:

 • Er is een PFAS-verontreiniging aangetoond in het vaste deel van de aarde.
 • Er is een PFAS verontreiniging aangetoond in het grondwater.
 • Er is wel verder bodemonderzoek nodig voor de PFAS-verontreiniging.
 • Er zijn geen voorzorgsmaatregelen volgens het Bodemdecreet nodig. Er zijn geen veiligheidsmaatregelen volgens het Bodemdecreet nodig.

Volgende acties worden ondernomen op initiatief van de OVAM:
Momenteel gaat de OVAM na wie moet instaan voor de uitvoering van het verder (beschrijvend) bodemonderzoek. Het doel van dergelijk bijkomend onderzoek is om een scherper beeld te krijgen over de omvang en de ernst van de verontreiniging. De doorlooptijd van dergelijke bodemonderzoeken wordt op minimum 8 tot 12 maanden geschat vanaf de opstart ervan.

Volgende verdere acties worden ondernomen op initiatief van het Agentschap Zorg en Gezondheid:
In afwachting van verder onderzoek wordt het gemeentebestuur geadviseerd over de maatregelen om eventuele blootstelling aan de PFAS-verontreiniging te verminderen.

Algemene aandachtspunten voor de bewoners:
De OVAM verwijst nog naar de ‘Technische richtlijn grondwaterhandelingen(opent in nieuw venster)’ dd. 28/11/2012 in kader van meldingen en vergunningen aangaande bemalingen. Dit om de aanwezige grondwaterverontreiniging niet verder te verspreiden en om te vermijden dat verontreinigd grondwater hergebruikt of geloosd wordt.

No regret-maatregelen Carlos Dierickxplein

In een zone van 100 m rond de site – te rekenen vanaf de perceelsgrens:

 • Gebruik uw grondwater niet
  • als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken
  • om uw zwembad vullen
  • om uw moestuin water te geven.

Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:

 • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
 • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit u aan op het openbare waterleidingnet.