Afgebakende zone

Sanering gepland verontreinigde Sunrocksite

Er werd PFOS-verontreiniging werd vastgesteld in enkele zones van de Sunrocksite. De hoogste concentratie situeert zich op de plaats waar een deel van de gebouwen is afgebrand (achteraan het terrein). De verontreiniging werd waarschijnlijk veroorzaakt door het blusschuim dat werd gebruikt bij de bestrijding van die brand.

De bodemstalen werden genomen in de zones waar de kans op PFOS-verontreiniging het hoogst werd ingeschat:

 • ter hoogte van het voormalige fabriekspand
 • ter hoogte van een beperkte zone in de boomgaard
 • in de afwateringsgracht ten westen van de percelen van Sunrock.

De verontreinigde zones zijn dezelfde zones die gepland waren om af te graven omwille van andere bodemverontreiniging die eerder werd vastgesteld. De aannemer voor die sanering is al aangesteld.

Extra bodemonderzoek op 2 privé-eigendommen

Op het terrein van twee nabijgelegen privéwoningen worden bijkomende bodemstalen genomen. De eigenaars zijn op de hoogte.

  Specifieke no regret-maatregelen sinds 29 juli 2021

  In afwachting van de resultaten van de metingen op de 2 privédomeinen, adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid om binnen een straal van 100 meter rond het verontreinigde terrein volgende no regret-maatregelen in acht te nemen:

  Voeding

  • Kinderen jonger dan 12 jaar, personen met verzwakt immuunsysteem, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven of zwanger willen worden, krijgen het advies om geen zelf geteelde groenten of fruit te eten.
  • De andere bewoners krijgen het advies om zelf geteelde groenten of fruit met mate te consumeren en dus een goede mix aan te houden met fruit en groenten van andere oorsprong. Was het fruit en de groenten goed voor u ze eet.
  • Eet geen zelf geteeld kleinvee: kippen, konijnen enzovoort.
  • Eet geen eieren van eigen kippen. Eieren uit eigen tuin horen voorlopig thuis bij het restafval. Afval van eigen groenten (zonder kluit) en fruit mag wel bij het GFT-afval.

  Grond en tuinafval

  • Gebruik geen compost samengesteld met materiaal uit de eigen tuin.
  • Vermijd de verstuiving van losse grond.
  • Breng groenafval naar het recyclagepark, verwijder wel zo veel mogelijk aarde. Knip de kluit af en laat die in uw tuin. Breng het groen naar het groenafval in het containerpark.

  Hygiëne

  • Was regelmatig uw handen, zeker voor de maaltijd.
  • Maak uw huis binnen en buiten schoon met water.