Gedaan met laden. U bevindt zich op: Halle: no regret-maatregelen PFAS PFAS-vervuiling

Halle: no regret-maatregelen PFAS

Door PFAS-verontreiniging gelden onderstaande no regret-maatregelen in Halle.

Afgebakende zone

 • voormalige Sunrocksite
 • Zijdeweverserf 1-8
 • brandweerkazerne van Halle, Vanhamstraat 1
 • Klaprozenlaan

Voor deze site zijn de no regret-maatregelen geschrapt;

 • Possozplein

No regret-maatregelen voormalige Sunrocksite

Op de voormalige site van Sunrock gelden onderstaande no regret-maatregelen. Dat hebben de OVAM en het Agentschap Zorg en Gezondheid beslist na bijkomend onderzoek. Er zijn verhoogde PFAS-concentraties gemeten in de bodem, en er is een lichte overschrijding van de normen voor grondwater.

In afwachting van de resultaten van de metingen op de 2 privédomeinen, adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid om binnen een straal van 100 meter rond het verontreinigde terrein volgende no regret-maatregelen in acht te nemen:

Voeding

 • Kinderen jonger dan 12 jaar, personen met verzwakt immuunsysteem, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven of zwanger willen worden, krijgen het advies om geen zelf geteelde groenten of fruit te eten.
 • De andere bewoners krijgen het advies om zelf geteelde groenten of fruit met mate te consumeren en dus een goede mix aan te houden met fruit en groenten van andere oorsprong. Was het fruit en de groenten goed voor u ze eet.
 • Eet geen zelf geteeld kleinvee: kippen, konijnen enzovoort.
 • Eet geen eieren van eigen kippen. Eieren uit eigen tuin horen voorlopig thuis bij het restafval. Afval van eigen groenten (zonder kluit) en fruit mag wel bij het GFT-afval.

Grond en tuinafval

 • Gebruik geen compost samengesteld met materiaal uit de eigen tuin.
 • Vermijd de verstuiving van losse grond.
 • Breng groenafval naar het recyclagepark, verwijder wel zo veel mogelijk aarde. Knip de kluit af en laat die in uw tuin. Breng het groen naar het groenafval in het containerpark.

Hygiëne

 • Was regelmatig uw handen, zeker voor de maaltijd.
 • Maak uw huis binnen en buiten schoon met water.

Sanering gepland verontreinigde Sunrocksite

Er werd PFOS-verontreiniging werd vastgesteld in enkele zones van de Sunrocksite. De hoogste concentratie situeert zich op de plaats waar een deel van de gebouwen is afgebrand (achteraan het terrein). De verontreiniging werd waarschijnlijk veroorzaakt door het blusschuim dat werd gebruikt bij de bestrijding van die brand.

De bodemstalen werden genomen in de zones waar de kans op PFOS-verontreiniging het hoogst werd ingeschat:

 • ter hoogte van het voormalige fabriekspand
 • ter hoogte van een beperkte zone in de boomgaard
 • in de afwateringsgracht ten westen van de percelen van Sunrock.

De verontreinigde zones zijn dezelfde zones die gepland waren om af te graven omwille van andere bodemverontreiniging die eerder werd vastgesteld. De aannemer voor die sanering is al aangesteld.

Extra bodemonderzoek op 2 privé-eigendommen

Op het terrein van twee nabijgelegen privéwoningen worden bijkomende bodemstalen genomen. De eigenaars zijn op de hoogte.

  No regret-maatregelen Zijdeweverserf

  De resultaten van de bodemstaalanalyses zijn geruststellend waardoor de no regret-maatregelen voor bodemgebruik geschrapt kunnen worden.

  Op de site en in een zone van 500 m rond de site - met middelpunt peilbuis PB1:

  • Gebruik uw putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
  • Gebruik uw putwater niet om uw zwembad vullen en moestuin water te geven.
  • Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals uw auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en sierplanten water geven maar vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruikt u hiervoor best regenwater i.p.v. grondwater.

  Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:

  • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
  • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit u aan op het openbaar waterleidingnet.

  No regret-maatregelen Vanhamstraat

  De resultaten van de bodemstaalanalyses zijn geruststellend waardoor de no regret-maatregelen voor bodemgebruik geschrapt kunnen worden.

  Op de site en in een zone van 500 m rond de site - met middelpunt peilbuis Pb2:

  • Gebruik uw putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
  • Gebruik uw putwater niet om uw zwembad vullen en moestuin water te geven.
  • Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals uw auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en sierplanten water geven maar vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruikt u hiervoor best regenwater i.p.v. grondwater.

  Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:

  • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
  • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit u aan op het openbaar waterleidingnet.

  No regret-maatregelen Klaprozenlaan

  Er werden geen bodemstaalanalyses uitgevoerd omdat dit onderzoek kadert in de toekomstige sanering op dit perceel, waarbij een verontreiniging met VOCl in grond en grondwater dient gesaneerd te worden. Daarom wordt voorlopig enkel een screening van enkele bestaande peilbuizen op de onderzoekslocatie voorzien. Op die manier kon reeds een eerste beeld op een eventuele PFAS- verontreiniging verkregen worden.

  Op de site en in een zone van 100 m rond de site- te rekenen vanaf de perceelsgrens:

  • Gebruik uw putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
  • Gebruik uw putwater niet om uw zwembad vullen en moestuin water te geven.
  • Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals uw auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en sierplanten water geven maar vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruikt u hiervoor best regenwater i.p.v. grondwater.

  Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:

  • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
  • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit u aan op het openbaar waterleidingnet.