Gedaan met laden. U bevindt zich op: Na de no regret-maatregelen: wat nu met uw grond? Maatregelen per gemeente

Na de no regret-maatregelen: wat nu met uw grond?

In 2021 inventariseerde de OVAM meer dan 800 sites in Vlaanderen waar het mogelijke gebruik van PFAS-houdend blusschuim tot een bodemverontreiniging geleid zou kunnen hebben. Op het overgrote deel van deze locaties werd ondertussen een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van PFAS, op andere locaties is dat onderzoek nog aan de gang. Waar nodig duidde de OVAM een saneringsplichtige aan om een beschrijvend bodemonderzoek uit te voeren. Door dat beschrijvende bodemonderzoek weten we op welke gronden bijkomende actie nodig is, en wat die precies inhoudt. De huidige no regret-maatregelen zullen dan verdwijnen. In de plaats komen heel concrete richtlijnen voor wat wel of niet kan met de grond, in afwachting van de sanering.

Van verkennende naar beschrijvende bodemonderzoeken

Het jarenlange gebruik van PFAS heeft op heel wat plaatsen in Vlaanderen mogelijk voor ernstige milieuvervuiling gezorgd. De Vlaamse overheid nam in de zomer van 2021 een aantal no regret-maatregelen om burgers te beschermen tegen verdere blootstelling op meer dan 800 verdachte locaties. Zo werd sterk afgeraden om bijvoorbeeld eieren te eten van de kippen in uw tuin of zelfgekweekte groenten.

Die preventieve no regret-maatregelen voor deze zones kwamen er in afwachting van het verdere bodemonderzoek. Alle inwoners in deze zones kregen uit veiligheidsoverwegingen de raad om de no regret-maatregelen op te volgen, tot men exact wist welke percelen wel, en welke niet verontreinigd waren.

Wel of geen PFAS-verontreiniging?

Aan de hand van de resultaten van het beschrijvende bodemonderzoek kan de OVAM de precieze contouren van de verontreiniging afbakenen. En weten we dus waar bodemsanering noodzakelijk is, en waar dat toch niet nodig blijkt te zijn.

  • Geen verontreiniging en geen sanering? De no regret-maatregelen vallen weg. U eet opnieuw zelfgekweekte groenten en de eitjes van uw kippen.
  • Wel verontreiniging en al dan geen sanering? De OVAM stemt de maatregelen dan af op de locatie en de ernst van de vervuiling. In de plaats van de no regret-maatregelen komen er gebruiksadviezen, gebruiksbeperkingen, voorzorgsmaatregelen of veiligheidsmaatregelen. Op plaatsen waar er ondanks de lichte bodemverontreiniging geen bodemsanering nodig is, komen er mogelijk gebruiksadviezen voor het uitvoeren van specifieke handelingen.

Afhankelijk van de aard en de omvang van de verontreiniging, zijn 4 soorten richtlijnen mogelijk:

Zeer uitzonderlijk
Zeer uitzonderlijk