Oppervlaktewater

Adviezen

  • Eet geen zelf gevangen vis, omwille van de hoge concentraties kwik, pcb’s en dioxines. Dit staat dus los van de eventuele aanwezigheid van PFOS in het water of in de vis.
  • Zwem niet in onbevaarbare waterlopen, omdat die niet zijn ingericht als zwemwater. De zwemwaterkwaliteit wordt niet getest, er kan meer stroming zijn dan verwacht, er kunnen voorwerpen op de bodem liggen… In bevaarbare waterlopen is zwemmen verboden.

Metingen

Om de 3 jaar worden op 40 plaatsen in Vlaanderen de PFOS-waarden in vissen en oppervlaktewater gemeten.

Dit zorgt voor een representatief beeld van de aanwezigheid van PFOS in het Vlaamse oppervlaktewater, maar zegt niets over welke meetplaats het best of het slechtst scoort, over wat de bron van de vervuiling is of over de eventuele impact op de gezondheid. Daar zijn andere parameters en bijkomend onderzoek voor nodig.

De metingen geven alleen een beeld van de chemische toestand van het oppervlaktewater.

Uit de metingen blijkt dat het gemiddelde PFOS-gehalte in beken, rivieren en kanalen zo goed als overal boven de milieunormen piekt. Meer informatie vindt u via het Geoloket Waterkwaliteit (Vlaamse Milieumaatschappij) ((opent in nieuw venster)).

Drinkwater

Eind 2020 werd de herziening van de Europese drinkwaterrichtlijn goedgekeurd. Die moet tegen eind 2022 omgezet worden in Vlaamse wetgeving. De normen in die richtlijn liggen op 100 nanogram PFAS per liter voor de som van een lijst van 20 stoffen uit de PFAS-familie (en 500 nanogram PFAS per liter voor de som van alle PFAS).

Onderzoek

De Vlaamse overheid deed in 2018-2019 een eerste verkennend onderzoek naar de aanwezigheid van 12 verschillende PFAS in kraanwater. In ongeveer 6 op de 10 stalen werd een of meerdere PFAS gevonden, in 4 op de 10 geen.

PFAS werden in verhouding iets vaker en gemiddeld genomen in hogere concentraties vastgesteld in drinkwater dat geproduceerd wordt uit oppervlaktewater, dan in drinkwater dat geproduceerd wordt uit grondwater.

De resultaten uit deze beperkte set van metingen waren geruststellend, nergens werd de huidige Europese norm van 100 nanogram PFOS per liter overschreden.

All details vindt u in het rapport over dit onderzoek: Duidingsdocument i.v.m. oriënterende meetcampagne PFAS in drinkwater - najaar 2018’ (Agentschap Zorg & Gezondheid en Vlaamse Milieumaatschappij) (PDF bestand opent in nieuw venster).

Beperkte hoeveelheid

Het aandeel van iedere blootstellingsweg (drinkwater, voeding, lucht, bodem) in de totale blootstelling is nog niet volledig duidelijk, maar er wordt door experten aangenomen dat de hoeveelheid PFAS die mensen binnenkrijgen via kraanwater in het algemeen beperkt is in verhouding tot de hoeveelheid PFAS die mensen binnenkrijgen via voeding.