Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wat met tijdelijke evenementen in no regret-zones? PFAS-vervuiling

Wat met tijdelijke evenementen in no regret-zones?

Mag u als eventorganisator activiteiten organiseren op plaatsen waar er no regret-maatregelen van kracht zijn? Dat is afhankelijk van de ernst van de PFAS-vervuiling. In de meeste gevallen mag u ook in de no regret-zones activiteiten organiseren als u zich aan de no regret-maatregelen houdt.

In de loop van het jaar vinden er heel wat evenementen plaats zoals volksfeesten, jeugdkampen, kermissen, koersen en sporttoernooien. Maar kan dat nog op een locatie waar er PFAS-vervuiling gemeten is en er no regret-maatregelen gelden?

De algemene regel is: u mag tijdelijke evenementen organiseren op voorwaarde dat u:

Tips:

  • Kies voor terreinen die bedekt zijn met bestrating of met gras. Evenementen op braakliggende of losse grond zijn sterk af te raden. Als een klein deel van het terrein uit losse grond bestaat, kan de organisator dat afdekken met bodemdoeken, houtschors of op een andere manier.
  • Op zulke evenementen wordt vaak ook gegeten. Gebruik, serveer of verkoop geen voedingsmiddelen die op de bewuste locatie werden geteeld of gekweekt.
  • Voorzie voldoende mogelijkheden voor de bezoekers en deelnemers om regelmatig hun handen te wassen.
  • Doe geen activiteiten waarbij de grond wordt opgegraven (bijvoorbeeld een put graven).

Vind de no regret-maatregelen in de gemeente waar u het evenement organiseert. Informeer eventueel deelnemers en bezoekers.

Meer info

Twijfelt u of de gemeente om het evenement of de activiteit te organiseren op de locatie met no regret-maatregelen?