De zomer is in het land, met heel wat evenementen zoals volksfeesten, jeugdkampen, kermissen, koers, sporttoernooien,… Maar kan dat nog op een locatie waar er PFAS-vervuiling gemeten is en er no regret-maatregelen gelden?

De algemene regel is: u mag tijdelijke evenementen organiseren op voorwaarde dat u:

Tips:

  • Kies voor terreinen die bedekt zijn met bestrating of met gras. Evenementen op braakliggende of losse grond zijn sterk af te raden. Als een klein deel van het terrein uit losse grond bestaat, kan de organisator dat afdekken met bodemdoeken, houtschors of op een andere manier.
  • Op zulke evenementen wordt vaak ook gegeten. Gebruik, serveer of verkoop geen voedingsmiddelen die op de bewuste locatie werden geteeld of gekweekt.
  • Voorzien voldoende mogelijkheden voor de bezoekers en deelnemers om regelmatig hun handen te wassen.
  • Doe geen activiteiten waarbij de grond wordt opgegraven (bijvoorbeeld een put graven).

Vind de no regret-maatregelen in de gemeente waar u het evenement organiseert. Informeer eventueel deelnemers en bezoekers.

Meer info

Twijfelt u of de gemeente om het evenement of de activiteit te organiseren op de locatie met no regret-maatregelen?

Lees het persbericht van de opdrachthouder ‘Zomerse festivals, jeugdkampen en volksfeesten in no regret-zones ((opent in nieuw venster))’.