Gedaan met laden. U bevindt zich op: Cijfers van het Plan Samenleven Plan Samenleven

Cijfers van het Plan Samenleven

In het tweede projectjaar ging er 16 907 780€naar Plan Samenleven. Er zijn 7 doelstellingen, 24 acties en 147 lokale besturen (waaronder 40 nieuwe)

Op deze pagina vind je een samenvatting van het tweede projectjaar en details over de acties van beide projectjaren.
Bekijk ook de samenvatting van het eerste projectjaar.

Plan Samenleven in kaart

Hieronder zie je de geografische spreiding van de acties waartoe de projectindieners van het tweede projectjaar van Plan Samenleven zich engageerden.

Bedrag per doelstelling

Hieronder zie je het bedrag per doelstelling van het tweede projectjaar van Plan Samenleven.

Aantal projectaanvragers per actie

Hieronder vind je het aantal projectaanvragers per actie. In de tweede projectperiode waren er in totaal 59 projectaanvragers.

Actie 2: Lokaal actieplan polarisatie ontwikkelen en uitrollen

34 lokale besturen engageren zich in het tweede projectjaar om 19 actieplannen polarisatie te ontwikkelen en uit te rollen.

PeriodeBudget

Aantal
vertegenwoordigde
lokale
besturen

Aantal
actieplannen
waartoe
lokale
besturen
zich
engageerden
Aantal
gerealiseerde
actieplannen
Projectperiode 2€475.0003419Eindrapportage oktober 2024
Projectperiode 1€400.000241614

Over twee jaren heen investeert Plan Samenleven €875.000 en engageren lokale besturen zich tot het ontwikkelen en uitrollen van 19 actieplannen.

Actie 5: Oefenkansen Nederlands organiseren

135 lokale besturen engageren zich in het tweede projectjaar om 151.539 oefenkansen Nederlands te organiseren.

PeriodeBudgetAantal
vertegenwoordigde
lokale besturen
Aantal
oefenkansen
waartoe
lokale
besturen
zich
engageerden
Aantal
gerealiseerde
oefenkansen
Projectperiode 2€4.03086013583.110 eindrapportage oktober 2024
Projectperiode 1€3.389.5669268.429

118.178

Over twee jaren heen investeert Plan Samenleven €7.420.426 en engageren lokale besturen zich tot 151.539 oefenkansen Nederlands.

In het eerste projectjaar behaalden 92 lokale besturen 118.178 oefenkansen Nederlands tegenover de 68.429 vooropgestelde oefenkansen Nederlands.

Actie 6: Begeleiding verkorte opleidingstrajecten

1 lokaal bestuur engageert zich in het tweede projectjaar om 31 personen met een niet-Belgisch diploma te begeleiden tot een verkort opleidingstraject.

PeriodeBudget

Aantal
vertegenwoordigde
lokale besturen

Aantal
begeleide
personen
waartoe
lokale
besturen
zich
engageerden
Aantal
begeleide
personen
gerealiseerd
Projectperiode 2€13.200131eindrapportage oktober 2024
Projectperiode 1€14.7002337

Over twee jaren heen investeert Plan Samenleven €27.900 en engageren lokale besturen zich tot het begeleiden van 64 personen.

In het eerste projectjaar begeleidden 2 lokale besturen 7 personen met een diploma van buiten de EU. Deze lokale besturen engageren zich om deze doelstelling alsnog boven de doelstelling van het tweede projectjaar te behalen.

Actie 7: Begeleiding naar hogere studies

26 lokale besturen engageren zich in het tweede projectjaar om 6.485 kwetsbare kinderen en/of jongeren te begeleiden naar hogere studies.

PeriodeBudgetAantal
vertegenwoordigde
lokale besturen

Aantal
begeleide
kwetsbare
kinderen en
jongeren
waartoe
lokale
besturen
zich
engageerden

Aantal
begeleide
kwetsbare
kinderen en
jongeren
gerealiseerd
Projectperiode 2€638.30026 6.485 eindrapportage oktober 2024
Projectperiode 1€559.00013 6.485 8.126

Over twee jaren heen investeert Plan Samenleven €1.197.300 en engageren lokale besturen zich tot het begeleiden van 12.845 kwetsbare kinderen en/of jongeren.

In het eerste projectjaar begeleidden 13 lokale besturen 8.126 kwetsbare kinderen en/of jongeren.

Actie 8: Begeleiding ongekwalificeerde uitstromers

26 lokale besturen engageren zich in het tweede projectjaar om 6.485 kwetsbare kinderen en/of jongeren te begeleiden naar hogere studies.

PeriodeBudgetAantal
vertegenwoordigde
lokale besturen
Aantal begeleide
ongekwalificeerde
uitstromers
waartoe lokale
besturen zich
engageerden
Aantal begeleide
ongekwalificeerde
uitstromers
gerealiseerd
Projectperiode 2€954.200 29 3.704 eindrapportage oktober 2024
Projectperiode 1€919.10019 3.617 4.672

Over twee jaren heen investeert Plan Samenleven €1.873.300 en engageren lokale besturen zich tot het begeleiden van 7.3231 kwetsbare kinderen en/of jongeren.

In het eerste projectjaar begeleidden 15 lokale besturen 4.672 kwetsbare kinderen en/of jongeren.

Actie 9: Begeleiding kansengroepen naar de arbeidsmarkt

72 lokale besturen engageren zich in het tweede projectjaar om 2.741 personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar de arbeidsmarkt.

PeriodeBudgetAantal
vertegenwoordigde
lokale besturen
Aantal
begeleide
personen
waartoe
lokale
besturen
zich
engageerden
Aantal
begeleide
personen
gerealiseerd
Projectperiode 2€1.603.550 72 2.741 eindrapportage oktober 2024
Projectperiode 1€1.036.750 27 1.829 2.182

Over twee jaren heen investeert Plan Samenleven €2.640.300 en engageren lokale besturen zich tot het begeleiden van 4.570 personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

In het eerste projectjaar begeleidden 27 lokale besturen 2.182 personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Actie 10: Begeleiding kansengroepen naar ondernemerschap

5 lokale besturen engageren zich in het tweede projectjaar om 390 personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar ondernemerschap.

PeriodeBudgetAantal
vertegenwoordigde
lokale besturen
Aantal
begeleide
personen
waartoe
lokale
besturen
zich
engageerden
Aantal
begeleide
personen
gerealiseerd
Projectperiode 2€218.4005 390 eindrapportage oktober 2024
Projectperiode 1€211.5756386359

Over twee jaren heen investeert Plan Samenleven €429.975 en engageren lokale besturen zich tot het begeleiden van 776 personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt tot ondernemerschap.

In het eerste projectjaar begeleidden 6 lokale besturen 359 personen met een grotere afstand tot ondernemerschap. Deze lokale besturen engageren zich om deze doelstelling alsnog boven de doelstelling van het tweede projectjaar te behalen.

Actie 11: Begeleiding naar werk door mentors

15 lokale besturen engageren zich in het tweede projectjaar om 401 personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk.

PeriodeBudgetAantal
vertegenwoordigde
lokale besturen
Aantal
begeleide
personen
waartoe
lokale
besturen
zich
engageerden

Aantal
begeleide
personen
gerealiseerd

Projectperiode 2€125.12015401eindrapportage oktober 2024
Projectperiode 1€187.20010 595 228

Over twee jaren heen investeert Plan Samenleven €312.320 en engageren lokale besturen zich tot het begeleiden van 996 personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt naar werk door mentors.

In het eerste projectjaar begeleidden 10 lokale besturen 228 personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt naar werk door mentors. Deze lokale besturen engageren zich om deze doelstelling alsnog boven de doelstelling van het tweede projectjaar te behalen.

Actie 13: In contact brengen met sport

108 lokale besturen engageren zich in het tweede projectjaar om 10.418 kwetsbare kinderen en/of jongeren in contact te brengen met sport;

PeriodeBudgetAantal
vertegenwoordigde
lokale besturen
Aantal
kwetsbare
kinderen
en/of
jongeren
waartoe
lokale
besturen
zich
engageerden
Aantal
kwetsbare
kinderen
en/of
jongeren
gerealiseerd
Projectperiode 2€1.418.130 108 10.418 eindrapportage oktober 2024
Projectperiode 1€1.134.63074 9.138 17.227

Over twee jaren heen investeert Plan Samenleven €2.552.760 en engageren lokale besturen zich tot het in contact brengen van 19.556 kwetsbare kinderen en/of jongeren met sport.

In het eerste projectjaar begeleidden 74 lokale besturen 17.227 kwetsbare kinderen en/of jongeren met sport.

Actie 14: In contact brengen met het bedrijfsleven

31 lokale besturen engageren zich in het tweede projectjaar om 1.283 jonge personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt

PeriodeBudgetAantal
vertegenwoordigde
lokale besturen
Aantal jonge
personen
met een
grotere
afstand tot
de
arbeidsmarkt
waartoe
lokale
besturen
zich
engageerden
Aantal jonge
personen met
een grotere
afstand tot
de
arbeidsmarkt
gerealiseerd
Projectperiode 2€422.310 31 1.283 eindrapportage oktober 2024
Projectperiode 1€235.830 19 1.048 1.013

Over twee jaren heen investeert Plan Samenleven €422.310 en engageren lokale besturen zich tot het in contact brengen van 2.331 jonge personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt met het bedrijfsleven.

In het eerste projectjaar begeleidden 19 lokale besturen 1.013 jonge personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt met het bedrijfsleven.

Actie 15: Brug leggen naar het onderwijs

38 lokale besturen engageren zich in het tweede projectjaar om de brug te leggen naar onderwijs voor 15.797 kwetsbare kinderen en/of jongeren.

Periode Budget

Aantal
vertegenwoordigde
lokale besturen

Aantal
kwetsbare
kinderen
en/of
jongeren
waartoe
lokale
besturen
zich
engageerden
Aantal
kwetsbare
kinderen
en/of
jongeren
gerealiseerd
Periode 2 €3.916.800 138 15.797 eindrapportage oktober 2024
Periode 1 €3.360.958 103 13.917 17.608

Over twee jaren heen investeert Plan Samenleven €7.277.758 en engageren lokale besturen zich tot de brug leggen naar het onderwijs voor 29.714 kwetsbare kinderen en/of jongeren.

In het eerste projectjaar legden 103 lokale besturen de brug naar onderwijs voor 17.608 kwetsbare kinderen en/of jongeren.

Actie 16: Lokaal actieplan straatintimidatie ontwikkelen en uitrollen

18 lokale besturen engageren zich in het tweede projectjaar om 13 actieplannen straatintimidatie te ontwikkelen en uit te rollen.

PeriodeBudgetAantal
vertegenwoordigde
lokale besturen
Aantal
actieplannen
waartoe
lokale
besturen
zich
engageerden
Aantal
actieplannen
gerealiseerd
Projectperiode 2€325.00018 13 eindrapportage oktober 2024
Projectperiode 1€300.00013 12 12

Over twee jaren heen investeert Plan Samenleven €625.000 en engageren lokale besturen zich tot het ontwikkelen en uitrollen van 13 actieplannen.

Actie 17: Opleiden in omstaandersprincipe

52 lokale besturen engageren zich in het tweede projectjaar om 5.163 burgers en professionals op te leiden.

PeriodeBudgetAantal
vertegenwoordigde
lokale besturen
Aantal
opgeleide
burgers en
professionals
waartoe
lokale
besturen
zich
engageerden
Aantal
opgeleide
burgers en
professionals
gerealiseerd
Projectperiode 2€356.670525.163 eindrapportage oktober 2024
Projectperiode 1€337.05018 4.945 5.601

Over twee jaren heen investeert Plan Samenleven €693.720 en engageren lokale besturen zich tot het opleiden van 10.108 burgers en professionals.

In het eerste projectjaar leidden 28 lokale besturen 5.601 burgers en professionals op.

Actie 18: Lokaal actieplan integrale toegankelijkheid ontwikkelen en uitrollen

30 lokale besturen engageren zich in het tweede projectjaar om 14 actieplannen toegankelijkheid te ontwikkelen en uit te rollen.

PeriodeBudgetAantal
vertegenwoordigde
lokale besturen
Aantal
actieplannen
waartoe
lokale
besturen
zich
engageerden

Aantal
actieplannen
gerealiseerd

Projectperiode 2€350.0003014 eindrapportage oktober 2024
Projectperiode 1€375.00026 15 12

Over twee jaren heen investeert Plan Samenleven €725.000 en engageren lokale besturen zich tot het ontwikkelen en uitrollen van 14 actieplannen.

Actie 19: Correspondentietesten uitvoeren

5 lokale besturen engageren zich in het tweede projectjaar om correspondentietesten uit te voeren en er een rapport over te schrijven.

PeriodeBudgetAantal
vertegenwoordigde
lokale besturen
Aantal
correspondentietesten
waartoe lokale
besturen zich
engageerden
Aantal
correspondentietesten
gerealiseerd
Projectperiode 2€125.00065eindrapportage oktober 2024
Projectperiode 1€125.0005 53

Over twee jaren heen investeert Plan Samenleven €250.000 in het uitvoeren van correspondentietesten bij 6 lokale besturen.

Actie 20: Sociale mix in scholen bevorderen

16 lokale besturen engageren zich in het tweede projectjaar om 1.304 gezinnen te bereiken om de sociale mix in scholen te bevorderen.

PeriodeBudgetAantal
vertegenwoordigde
lokale besturen
Aantal
bereikte
gezinnen
waartoe
lokale
besturen
zich
engageerden
Aantal
bereikte
gezinnen
gerealiseerd
Projectperiode 2€144.33016 1.304 eindrapportage oktober 2024
Projectperiode 1€209.78021 2.610 2.665

Over twee jaren heen investeert Plan Samenleven €354.110 en engageren lokale besturen zich tot het bereiken van 3.914 gezinnen om de sociale mix in scholen te bevorderen.

In het eerste projectjaar bereikten 21 lokale besturen 2.665 gezinnen om de sociale mix in scholen te bevorderen.

Actie 21: Begeleiding naar lerarenopleiding

2 lokale besturen engageren zich in het tweede projectjaar om 44 kwetsbare jongeren te begeleiden naar de lerarenopleiding.

PeriodeBudgetAantal
vertegenwoordigde
lokale besturen
Aantal
begeleide
kwetsbare
jongeren
besturen
zich
engageerden
Aantal
kwetsbare
jongeren
gerealiseerd
Projectperiode 2€28.6002 44 eindrapportage oktober 2024
Projectperiode 1€28.6002 37 0

Over twee jaren heen investeert Plan Samenleven €57.200 en engageren lokale besturen zich tot het begeleiden van 44 kwetsbare jongeren naar de lerarenopleiding.

Actie 22: Sociale cohesie in sociale woonwijken verbeteren

39 lokale besturen engageren zich in het tweede projectjaar om de sociale cohesie te verbeteren in 58 sociale woonwijken.

PeriodeBudgetAantal
vertegenwoordigde
lokale besturen
Aantal
sociale
woonwijken
waartoe
lokale
besturen
zich
engageerden
Aantal
sociale
woonwijken
gerealiseerd
Projectperiode 2€266.80039 58 eindrapportage oktober 2024
Projectperiode 1€272.60025 63 52

Over twee jaren heen investeert Plan Samenleven €539.400 en engageren lokale besturen zich tot het verbeteren van de sociale cohesie in 63 sociale woonwijken.

In het eerste projectjaar verbeterden 25 lokale besturen de sociale cohesie in 52 sociale woonwijken.

Actie 23: In contact brengen met jeugdwerk *NIEUW*

49 lokale besturen engageren zich in het tweede projectjaar om 2.132 kwetsbare kinderen en/of jongeren in contact te brengen met jeugdwerk.

PeriodeBudgetAantal
vertegenwoordigde
lokale besturen
Aantal
kwetsbare
kinderen
en/of
jongeren
waartoe
lokale
besturen
zich
engageerden
Aantal
kwetsbare
kinderen
en/of
jongeren
gerealiseerd
Projectperiode 2€331.33049 2.132 eindrapportage oktober 2024
Projectperiode 1€00 x0

In het eerste projectjaar was deze actie niet subsidiabel binnen Plan Samenleven, maar kon men een subsidie aanvragen binnen de subsidie-oproep ‘Verbindingsambassadeurs jeugdwerk’.

Actie 24: In contact brengen met cultuur

87 lokale besturen engageren zich in het tweede projectjaar om 32.725 kwetsbare kinderen en/of jongeren in contact te brengen met cultuur.

PeriodeBudgetAantal
vertegenwoordigde
lokale besturen
Aantal
kwetsbare
kinderen
en/of
jongeren
waartoe
lokale
besturen
zich
engageerden
Aantal
kwetsbare
kinderen
en/of
jongeren
gerealiseerd
Projectperiode 2€1.185.66087 32.725 eindrapportage oktober 2024
Projectperiode 1€923.37047 31.366 54.657

Over twee jaren heen investeert Plan Samenleven €2.109.030 en engageren lokale besturen zich tot het in contact brengen met cultuur van 64.091 kwetsbare kinderen en/of jongeren.

In het eerste projectjaar brachten 47 lokale besturen 54.657 kwetsbare kinderen en/of jongeren in contact brengen met cultuur.