Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hoe rapporteren? Plan Samenleven

Hoe rapporteren?

Lokale besturen rapporteerden over het eerste projectjaar Plan Samenleven. Op onderstaande pagina’s kunnen lokale besturen de informatie terugvinden. Zodra de informatie over het tweede projectjaar beschikbaar is, zal deze hier terug te vinden zijn. De resultaten van de behaalde KPI’s zijn terug te vinden op deze pagina.

Inhoudelijke rapportering (KPI)

De behaalde ‘kritieke prestatie indicatoren’ (KPI’s) worden (half)jaarlijks geëvalueerd om te onderzoeken of een voortzetting van het project en uitbetaling van het saldo te verantwoorden is. De besturen rapporteren over de behaalde KPI’s.

Financiële rapportering

Op het einde van de volledige projectperiode (indien verlenging 3 jaar) gebeurt de financiële controle via de beleids- en beheerscyclus (BBC).