Gedaan met laden. U bevindt zich op: Mentorbesturen Plan Samenleven Plan Samenleven

Mentorbesturen Plan Samenleven

Voor 12 acties delen mentorbesturen in projectjaar 1 hun expertise met andere lokale besturen in een lerend netwerk. Ze stellen er hun methodieken en tools voor. Lokale besturen die zich niet engageerden tot een actie, kunnen toch aansluiten bij de lerende netwerken om inspiratie op te doen voor toekomstig beleid.

Wil je kandideren als mentorbestuur voor een actie? Lees er meer over op de pagina van financiële stimulansen.

Welke mentors voor welke acties?