Gedaan met laden. U bevindt zich op: Actie 2 - Lokaal actieplan polarisatie ontwikkelen en uitrollen Veiligheid en leefbaarheid

Actie 2 - Lokaal actieplan polarisatie ontwikkelen en uitrollen

Lokale besturen kunnen een lokaal actieplan polarisatie en daaraan gekoppelde acties uitrollen over hoe je omgaat met polarisatie, haatspraak en desinformatie.

Polarisatie kan een voedingsbodem zijn voor radicalisering en extremisme. In dat geval zien we ‘de ander’ niet meer als gesprekspartner, maar wel als een vijand. Maar evengoed kan een goed debat leiden tot georganiseerde meningsverschillen en positieve maatschappelijke evoluties. Een goed debat is soms de beste oplossing voor maatschappelijke spanningen.

Minimale verwachtingen

Criteria KPI

We verwachten dat een lokaal bestuur een actieplan opmaakt en uitvoert. Het plan bevat minstens deze 2 onderdelen:

  • Opmaak actieplan
  • Uitvoering actieplan

Financiële ondersteuning

  • Je kan voor deze actie een subsidie aanvragen van de subsidieoproep ‘Plan Samenleven’.
  • De maximale subsidie bedraagt 25.000 euro.

Inhoudelijke ondersteuning

Voor de opmaak en de uitrol van een actieplan kunnen lokale besturen beroep doen op het Agentschap Integratie en Inburgering en het Wij-Zij Netwerk.

Voor de uitvoering van concrete acties kunnen ze de klemtoon leggen op inhoudelijke thema’s.

Inspirerend voorbeeld

Databank Sociale Samenhang

De databank Sociale Samenhang bevat goede praktijken van lokale besturen tegen polarisering en voor versterking van de sociale samenhang.

Verken de databank Sociale Samenhang(opent in nieuw venster).

Regenboogbeleid Amsterdam

In Amsterdam moet iedereen dezelfde kansen krijgen en in vrijheid zichzelf kunnen zijn. Dat is de kern van het Regenboogbeleid 2019-2022. Het Regenboogbeleid bevat tal van acties om polarisatie rond LGBTQI+ tegen te gaan. Om de positie van transgender personen en bi-culturele LGBTQI+ jongeren te verbeteren krijgen zij extra aandacht.

Verken het Amsterdams Regenboogbeleid(opent in nieuw venster).

Mentorbestuur

Sint-Niklaas heeft sinds 2017 een verbindingsambtenaar in dienst.

  • Hoewel de scope eerst lag bij de preventie van radicalisering en de werking van de LIVC, breidde Sint-Niklaas deze uit naar preventie van extremisme en polarisering.
  • De werking maakt deel uit van een breder diversiteitsbeleid en mondde in januari 2022 uit in een actieplan preventie van polarisatie en extremisme.

📧 Contacteer Els Cant(opent in uw e-mail applicatie).

Goede praktijken