Gedaan met laden. U bevindt zich op: Over Plan Samenleven Plan Samenleven

Over Plan Samenleven

Samenleven in diversiteit is niet altijd eenvoudig. Het vraagt inspanningen van elke burger en het vraagt een duidelijk en gepast beleid vanuit de overheid. Met het Plan Samenleven wil de Vlaamse overheid lokale besturen efficiënt en effectief ondersteunen om van samenleven in diversiteit een succes te maken. De overheid werkt daarbij met duidelijke doelstellingen en welomlijnde acties. 

 

Plan Samenleven in beeld

Inhoud is aan het laden

Met het Plan Samenleven wil de Vlaamse overheid lokale besturen ondersteunen om van samenleven in diversiteit een succes te maken. De overheid werkt daarbij met 7 doelstellingen en 24 acties waarvoor lokale besturen gedurende 3 projectperiodes of 3 jaren financiële én inhoudelijke ondersteuning krijgen.

Concreet gaat het om acties die inzetten op:

  • het verhogen van de veiligheid en leefbaarheid
  • het versterken van het Nederlands
  • het versterken van competenties
  • het toeleiden naar de arbeidsmarkt en het ondernemerschap
  • het versterken van netwerken van burgers
  • het bestrijden van discriminatie en het tegengaan van uitsluiting
  • het versterken van diversiteit op school, in de jeugdbeweging,…

Voor de 1ste projectoproep engageerden 103 lokale besturen, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en vzw de Rand zich. Plan Samenleven kende een totaal bedrag van 14.136.359 euro toe.

Communiceren over Plan Samenleven

Wil je in jouw gemeente communiceren over Plan Samenleven? Hoe gebruik je het logo en waar kan ik het campagnebeeld terugvinden?