Gedaan met laden. U bevindt zich op: Actie 13 - In contact brengen met sport Netwerk

Actie 13 - In contact brengen met sport

Met deze actie kan een lokaal bestuur kwetsbare kinderen en jongeren in contact brengen met sport.

Samen sporten is een ideale manier om een netwerk uit te bouwen en sociale vaardigheden te leren. Het draagt bij aan de fysieke en mentale gezondheid en biedt een veilige omgeving. We willen dat elk kind de kans krijgt om erbij te horen en plezier te maken. Extra aandacht gaat uit naar de sportwerkingen die aan de slag moeten met sociaal-maatschappelijke uitdagingen.

Video

Inhoud is aan het laden

Minimale verwachtingen

  Doelgroep

  Onder kwetsbare kinderen en jongeren verstaan we kinderen en jongeren (tot 25 jaar) met een lage socio-economische status, met fysieke of mentale beperkingen, met een migratieachtergrond of die kwetsbaar zijn door een combinatie van deze factoren. Concreet denken we aan kinderen en jongeren van buitenlandse herkomst, met een beperking, met een lage opleiding, in armoede of LGBTQI+-jongeren.

  In 1ste projectjaar bakenden we de doelgroep af tot ‘kinderen en jongeren van buitenlandse herkomst’ en ‘personen met een beperking’. In het 2de projectjaar breiden we de doelgroep uit om de noden bij een grotere groep te capteren.

  Criteria KPI

  We verwachten dat een kwetsbaar kind of jongere deelneemt aan een sportactiviteit of outreachend op de hoogte wordt gebracht van een sportactiviteit.

  Dat kan door:

  • sportactiviteiten te organiseren
  • jongeren aan te zetten om zich in te schrijven bij een sportorganisatie

  Deze actie kan drempels in een sportorganisatie ontmaskeren zodat ze die kunnen wegwerken. Een extra positief effect.

   Financiële ondersteuning

   • Voor deze actie kan een lokaal bestuur een subsidie aanvragen binnen de subsidie-oproep ‘Plan Samenleven’.
   • Een lokaal bestuur kiest zelf hoeveel kwetsbare kinderen of jongeren het wil in contact brengen met sport. De maximale subsidie bedraagt 37.800 euro.

   Inhoudelijke ondersteuning

   Inspirerende voorbeelden

   Mentorbestuur

   De Sportdienst van Stad Gent heeft al jaren expertise met de ondersteuning van buurtsportorganisaties die actief inzetten op wijkgerichtsporten.

   • Organisaties werken met convenanten in kwetsbare wijken waar een groot aantal sporters van buitenlandse herkomst wonen.
   • Buurtsport werkt drempels weg voor sporters van buitenlandse herkomst.
   • G-sport werkt rond sportkansen voor iedereen.
   • Buurtsporthallen focussen op laagdrempelig sporten.
   • Een multidisciplinair team heeft expertise in diversiteit, buurtsport en G-sport en organiseert zelf buurtsportactiviteiten.
   • Een uitgebreid netwerk brengt partners samen binnen een buurtsportplatform.

   Gent wisselt expertise uit, voorziet in locatiebezoeken aan de buurtsporthal en in buursportpartners én faciliteert deelname aan het levendige netwerk van diverse partners.

   📧 Contacteer Tim Lamon(opent in uw e-mail applicatie)

   Goede praktijken

   “Met Plan Samenleven zijn we in Dendermonde en Lebbeke kunnen starten met een G sport festival en G sport zomerkampen. Volgend jaar willen we deze zowel ik Lebbeke, Dendermonde, Hamme en Buggenhout opzetten.” (Intergemeentelijke samenwerking Dendermonde-Lebbeke-Buggenhout-Hamme)

   “Sportbeleving dient toegankelijk te zijn voor iedereen ongeacht welke persoonskenmerken iemand heeft. Nochtans ervaren heel wat jongeren nog drempels. Met de subsidie zet de sportdienst in op acties en structurele maatregelen om ten minste 180 jongeren van buitenlandse herkomst of personen met een handicap in contact te brengen met het Brugs sportaanbod.” (Brugge)