Gedaan met laden. U bevindt zich op: Netwerk Doelstellingen en acties

Netwerk

Al doende kan je jezelf de waarden en normen van het maatschappelijk leven eigen maken.

Maar dat is enkel mogelijk als je iemand hebt die bereid is zijn sociaal kapitaal, zijn kennis van deze samenlevingsinformatie die niet is neergeschreven in wetten of decreten, met je te delen. Buddy’s kunnen nieuwkomers ondersteunen om te kunnen functioneren in een samenleving.

Door te investeren in zulke netwerken geven we kansen, maar versterken we meteen ook onze sokkel van gedeelde waarden, de richtingaanwijzers in onze samenleving. De overheid kan zulke sociale netwerken uiteraard niet opleggen of zelf creëren: mensen zijn steeds vrij in hun keuze om sociale banden aan te gaan of niet. We zetten in op acties die jongeren in contact brengen met sport en het bedrijfsleven. Brugfiguren maken de brug tussen kwetsbare gezinnen en onderwijs.