Minimale verwachtingen

Doelgroep

Kwetsbare kinderen en jongeren zijn:

 • kinderen en jongeren (tot 25 jaar) met een lage socio-economische status
 • kinderen en jongeren met een beperking
 • kinderen en jongeren met een migratieachtergrond
 • kinderen die kwetsbaar zijn door een combinatie van deze factoren (bijvoorbeeld kinderen en jongeren van buitenlandse herkomst, met een beperking, met een lage opleiding, die leven in armoede, LGBTQIa+-jongeren)

In het 1ste projectjaar bakenden we de doelgroep af tot ‘kwetsbare gezinnen’. Deze KPI zetten we recht naar ‘de begeleiding van een kwetsbaar kind of een jongere’. De aanpassing was nodig om de begeleiding van meerdere kinderen of jongeren in 1 gezin te kunnen opnemen en per kind of jongeren een aanpak op maat te voorzien.

Criteria KPI

We verwachten dat een brugfiguur een kwetsbaar kind en/of jongere laagdrempelig ondersteunt.

Dat kan door:

 • een brugfiguur de brug te laten slaan tussen de thuiscontext van kwetsbare gezinnen en de schoolcontext of andere domeinen zoals welzijn waarvan ze in een gemeente of stad gebruik kunnen maken, bijvoorbeeld door te helpen met huiswerk, juist interpreteren van lessenroosters, assisteren van ouders tijdens oudercontact of doorverwijzing naar welzijnsdiensten
 • het inzetten van Buurtstewards die werken aan wederzijds vertrouwen tussen Roma en stedelijke onderwijsdiensten
 • ouders van kinderen met een beperking te ondersteunen in hun zoektocht naar inclusief onderwijs en volwaardige deelname

Financiële ondersteuning

 • Voor deze actie kan een lokaal bestuur een subsidie aanvragen binnen de subsidie-oproep ‘Plan Samenleven’.
 • Een lokaal bestuur kiest zelf voor hoeveel kwetsbare kinderen en jongeren het de brug maakt met onderwijs en lokale dienstverlening. De maximale subsidie bedraagt 96.000 euro.

Inhoudelijke ondersteuning

Inspirerende voorbeelden

Getuigenis mentorbestuur

 • Voor wie? Voor lokale besturen die brugfiguren willen inzetten als lijm tussen gezinnen, scholen en organisaties
 • Door wie? Stad Lier
 • Wat? 4 of 5 bijeenkomsten in 2023 om tot een kant-en-klaar draaiboek te komen over brugfiguren
 • Meer info? Contacteer Karima Adouiri(opent in uw e-mail applicatie)
Inhoud is aan het laden

Promofilmpje stad Lier over schoolcoaches

Lerend netwerk

Raadpleeg de presentaties en extra documentatie van de voorgaande lerende netwerken.