Gedaan met laden. U bevindt zich op: Actie 14 - In contact brengen met bedrijfsleven Netwerk

Actie 14 - In contact brengen met bedrijfsleven

Met deze actie brengen lokale besturen jongeren met een grotere afstand tot de bedrijfsmarkt in contact met verschillende aspecten van het bedrijfsleven: opleidingen, stages, jobs en ondernemerschap.

Mensen netwerken gemakkelijker met mensen van dezelfde sociale groep. Daardoor beschikken kwetsbare burgers vaak over een beperkt sociaal netwerk waarop ze beroep kunnen doen om toegang te vinden tot de arbeidsmarkt. We zetten in op het dichten van de kloof tussen kwetsbare jongeren en het bedrijfsleven.

Minimale verwachtingen

Doelgroep

Jonge personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt zijn jonge personen (tot 25 jaar) die drempels ervaren op de arbeidsmarkt zoals:

 • niet de juiste ervaring of vaardigheden hebben die belangrijk zijn op de arbeidsmarkt
 • kennis die niet up-to-date is
 • ontoereikende taalkennis
 • niet de juiste arbeidsattitude
 • een handicap hebben of kampen met psychosociale problemen of een armoedecontext

Criteria KPI

We verwachten dat een jongere met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt deelneemt aan een contactmoment met het bedrijfsleven.

Dat kan door:

 • een ondernemersmarkt te organiseren
 • workshops over het bedrijfsleven te organiseren
 • talenten van jongeren met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt te verkennen
 • acties te organiseren waarbij jongeren met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt in contact komen met onder meer opleidingen, stages, jobs, of ondernemerschap.

Financiële ondersteuning

 • Voor deze actie kunnen lokale besturen een subsidie aanvragen binnen de subsidie-oproep ‘Plan Samenleven’.
 • Een lokaal bestuur kiest zelf hoeveel jongeren met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt het wil in contact brengen met het bedrijfsleven. De maximale subsidie bedraagt 37.800 euro.

Inhoudelijke ondersteuning

Inspirerende voorbeelden

Goede praktijken