Minimale verwachtingen

Criteria KPI

We verwachten dat het lokale bestuur een actieplan opstelt en uitvoert.

Financiële ondersteuning

 • Voor deze actie kan een lokaal bestuur een subsidie aanvragen binnen de subsidie-oproep ‘Plan Samenleven’.
 • Investeringskosten komen in aanmerking door de aard van de actie (focus op fysieke toegankelijkheid, toegankelijkheid van publieke gebouwen en omgeving).
 • De maximale subsidie bedraagt 25.000 euro.

Inhoudelijke ondersteuning

Inter

Het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen, Inter, ondersteunt en begeleidt lokale besturen bij de opmaak van een actieplan en bij de uitrol van toegankelijkheidsacties. De financiële ondersteuning voor de subsidie-oproep Plan Samenleven kan je daarvoor gebruiken.

 • Met het charter ‘Naar een toegankelijke gemeente’ biedt Inter lokale besturen een instrument om aan de toegankelijkheid te werken.
 • Inter gaat met de schepenen, medewerkers en ervaringsdeskundige inwoners samen aan tafel zitten.
 • Het lokaal bestuur bepaalt na een zelfevaluatie realistische ambities en vertaalt die in een actieplan.
 • Om dat plan te realiseren, kan het rekenen op de expertise van Inter.
 • Gemeenten die al een actieplan opzetten, kunnen beroep doen op de expertise van Inter voor een evaluatie.

Raadpleeg de dienstverlening op de website van Inter.

Werken aan brede toegankelijkheid

De focus van actie 18 ligt op de toegankelijkheid van de publiek toegankelijke infrastructuur en omgeving voor personen met een handicap en minder mobiele personen.

Uiteraard kan ‘werken aan toegankelijkheid’ nog veel meer omvatten (dienstverlening die onder meer rekening houdt met interculturele diversiteit, gendersensitiviteit, digitale ongeletterdheid of financiële obstakels). Daaraan kunnen lokale besturen werken binnen andere projectoproepen, maar niet binnen actie 18.

Getuigenis mentorbestuur

 • Voor wie? Voor lokale besturen die plannen hebben voor een toegankelijkheidsplan en de doelgroep daarbij maximaal willen betrekken
 • Door wie? Stad Antwerpen en Inter, het Vlaams expertisecentrum rond toegankelijkheid
 • Wat? Minstens 4 bijeenkomsten in 2023
 • Meer info? Contacteer Laure Aelterman(opent in uw e-mail applicatie), beleidsmedewerker van de cel Gelijke Kansen/Toegankelijkheid bij Stad Antwerpen