Gedaan met laden. U bevindt zich op: Non-discriminatie Doelstellingen en acties

Non-discriminatie

Niet enkel je achtergrond, vaak de sociaaleconomische situatie waarin je opgroeit, kan je kansen begrenzen. Omgekeerd kan het ook zijn dat medeburgers je uitsluiten. Discriminatie, racisme en seksisme werpen muren op waar vele van onze medeburgers elke dag opnieuw tegenaan lopen. Het ontmenselijkt hen, door hen te reduceren tot slechts één aspect van hun identiteit, dat vervolgens als minderwaardig wordt bestempeld.

Een rechtvaardige samenleving kan nooit accepteren dat haar burgers ongelijk behandeld worden. Elk talent dat verloren gaat, betekent inboeten aan sociale cohesie en welvaart. Om een inclusieve samenleving te realiseren, moeten we daarom discriminatie in al haar vormen verwerpen en er consequent tegen optreden.