Gedaan met laden. U bevindt zich op: Actie 19 - Correspondentietesten uitvoeren Non-discriminatie

Actie 19 - Correspondentietesten uitvoeren

Met deze actie kan een lokaal bestuur correspondentietesten uitvoeren.

De Vlaamse overheid biedt correspondentietesten aan voor alle lokale besturen die mee willen werken aan de bestrijding van discriminatie. Correspondentietesten testen op wetenschappelijk verantwoorde wijze of er sprake is van systematische discriminatie. Lokale besturen kunnen ze toepassen op hun grondgebied als ze op vrijwillige basis deelnemen.

De testen sensibiliseren en de resultaten verwerken we geaggregeerd per lokaal bestuur, regio, provincie of naar grootteorde van de lokale besturen. Individuele werkgevers of verhuurders kunnen we niet identificeren op basis van de gerapporteerde resultaten.

De lokale trajecten op de arbeidsmarkt stemmen we maximaal af op het Vlaanderenbrede traject.

Minimale verwachtingen

Criteria KPI

We verwachten dat lokale besturen minimaal 1 discriminatiegrond testen met correspondentietesten en dat ze er een rapport over schrijven.

Dat kan door:

  • discriminatiegronden te testen met correspondentietesten
  • er een rapport over te schrijven

Financiële ondersteuning

  • Voor deze actie kan een lokaal bestuur een subsidie aanvragen binnen de subsidie-oproep ‘Plan Samenleven’.
  • De maximale subsidie bedraagt 25.000 euro.

Inhoudelijke ondersteuning

LEVL

Lokale besturen kunnen bij LEVL terecht voor:

  • expertise en ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van correspondentietesten
  • de uitvoering van wetenschappelijke correspondentietesten met inzet van de onderzoeksmethode van schriftelijke correspondentietesten en telefonische vergelijkende testen
  • aanvullend kwalitatief onderzoek om inzicht te verwerven in de mechanismen achter discriminatie, in de risicofactoren, de omvang van discriminatie,…
  • expertise in de bestrijding van discriminatie en racisme op de arbeidsmarkt zowel juridisch als beleidsmatig naar preventie en handhaving toe
  • beleidsmatige expertise en ondersteuning bij het uitwerken van een gepast gevolg voor de vastgestelde discriminaties

De financiële ondersteuning voor de subsidie-oproep Plan Samenleven kan je daarvoor gebruiken.

Mail LEVL(opent in uw e-mail applicatie) of surf naar levl.be(opent in nieuw venster).

Inspirerende voorbeelden

Goede praktijken

“De correspondentietesten op arbeidsmarkt zijn opnieuw gepland. De financiering van Plan Samenleven zetten we in voor het sectorale gedeelte van de testen” (Gent)