Minimale verwachtingen

Criteria KPI

We verwachten dat lokale besturen minimaal 1 discriminatiegrond testen met correspondentietesten en dat ze er een rapport over schrijven.

Dat kan door:

  • discriminatiegronden te testen met correspondentietesten
  • er een rapport over te schrijven

Financiële ondersteuning

  • Voor deze actie kan een lokaal bestuur een subsidie aanvragen binnen de subsidie-oproep ‘Plan Samenleven’.
  • De maximale subsidie bedraagt 25.000 euro.

Inhoudelijke ondersteuning

LEVL

Lokale besturen kunnen bij LEVL terecht voor:

  • expertise en ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van correspondentietesten
  • de uitvoering van wetenschappelijke correspondentietesten met inzet van de onderzoeksmethode van schriftelijke correspondentietesten en telefonische vergelijkende testen
  • aanvullend kwalitatief onderzoek om inzicht te verwerven in de mechanismen achter discriminatie, in de risicofactoren, de omvang van discriminatie,…
  • expertise in de bestrijding van discriminatie en racisme op de arbeidsmarkt zowel juridisch als beleidsmatig naar preventie en handhaving toe
  • beleidsmatige expertise en ondersteuning bij het uitwerken van een gepast gevolg voor de vastgestelde discriminaties

De financiële ondersteuning voor de subsidie-oproep Plan Samenleven kan je daarvoor gebruiken.

Mail LEVL(opent in uw e-mail applicatie) of surf naar levl.be(opent in nieuw venster).

Inspirerende voorbeelden