Gedaan met laden. U bevindt zich op: Actie 17 - Opleiden in omstaandersprincipe Non-discriminatie

Actie 17 - Opleiden in omstaandersprincipe

Met deze actie kan een lokaal bestuur vormingen organiseren om bewoners en professionals op te leiden in het omstaandersprincipe.

De impact die straatintimidatie of discriminatie op slachtoffers heeft, neemt verschillende vormen aan: van mijdingsgedrag tot een verlaagd zelfbeeld. Al te vaak is de maatschappelijke verwachting dat slachtoffers hun gedrag moeten aanpassen.

Zo blijven zowel de plegers als de omstaanders buiten de scope. Met deze actie activeren we de volledige samenleving om discriminatie en intimidatie een halt toe te roepen.

Met vormingen mobiliseren lokale besturen burgers en professionals om niet weg te kijken bij discriminerende acties of opmerkingen en om adequaat te reageren in de publieke ruimte en op sociale media.

Minimale verwachtingen

  Criteria KPI

  We verwachten dat een professional of een burger een vormingsmoment over het omstaandersprincipe volgt.

  Dat kan door:

  • vormingen in open aanbod te organiseren voor burgers of professionals
  • vormingen op maat te organiseren voor een stedelijke dienst, jeugdwerkorganisaties, horecamedewerkers,…

  Professionals zijn jeugdwerkers, sportbegeleiders, horecapersoneel, stadspersoneel, gemeenschapswachten, politie … – kortom iedereen die vanuit een functie vaak in contact komt met burgers.

  Financiële ondersteuning

  • Voor deze actie kan een lokaal bestuur een subsidie aanvragen binnen de subsidie-oproep ‘Plan Samenleven’.
  • Een lokaal bestuur kiest zelf hoeveel professionals of burgers het wil vormen. De maximale subsidie bedraagt 27.000 euro.

  Inhoudelijke ondersteuning

  Mentorbestuur

  De stad Gent ontving signalen over verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag (racisme, seksuele intimidatie) in diverse contexten (werk, nachtleven, publiek domein,...).

  Stad Gent koos voor een laagdrempelige, brede en structurele aanpak. De essentie?

  • Geen zware theoretische kaders of regelgeving, wel specifieke tips en tricks om goed te reageren op ongewenst gedrag.
  • Zoveel mogelijk sectoren en doelgroepen bereiken (onderwijs, nachtleven, werkvloer, jeugdwelzijnswerk,…).
  • Rechtstreekse vormingen voor de Gentenaar of de Gentse organisaties, gegeven door IN-Gent.
  • Train-de-trainertraject waarna 6 personeelsleden van Stad Gent de vorming uitrollen aan het stads- en OCMW-personeel.

  Stad Gent trainde meer dan 1.500 professionals en burgers sinds oktober 2021. Een impactmeting eind 2022 toonde de effecten van de training en de do’s en don’ts.

  Stad Gent beantwoordt vragen over de beste manier om die trainingen aan te bieden (aanbieders, methodiek, voor welke sectoren). Daarbovenop organiseert Gent intervisies en aanvullend overleg voor lokale besturen die daar voor het eerst op inzetten.

  📧 Contacteer Katrien Staelens(opent in uw e-mail applicatie)

  Goede praktijken

  Inhoud is aan het laden

  “Ons omstaandersprincipe kreeg een campagne als call to action vanuit de verschillende doelgroepen die uitsluiting ervaren oa. Regenboognetwerk, Dialoogtafels tegen racisme, klankbordgroep toegankelijkheid, …” (Roeselare)

  “Omstaanderstraining zijn meer dan training van professionals en burgers. We gebruiken de signalen die we daaruit ontvangen om procedures te herdenken.” (Vlaamse Gemeenschapscommissie)