Minimale verwachtingen

  We verwachten dat een professional en/of een burger een vormingsmoment over het omstaandersprincipe volgt.

  Dit kan door:

  • vormingen in open aanbod te organiseren voor burgers of professionals
  • vormingen op maat te organiseren voor een stedelijke dienst, jeugdwerkorganisaties, horecamedewerkers,…

  Onder professionals verstaan we jeugdwerkers, sportbegeleiders, horecapersoneel, stadspersoneel, gemeenschapswachten, politie … – kortom iedereen die vanuit een functie vaak in contact komt met burgers.

  Financiële ondersteuning

  • Voor deze actie kan een subsidie aangevraagd worden in het kader van de subsidieoproep ‘Plan Samenleven’.
  • Een lokaal bestuur kiest zelf hoeveel professionals en/of burgers men wil vormen. De maximale subsidie bedraagt €27.000.

  Inhoudelijke ondersteuning

  Inspirerend voorbeeld

  Mentorbestuur

  Gent trainde meer dan 1500 professionals en burgers sinds oktober 2021.

  • Gent werkt daarbij op alle discriminatiegronden, pakt dit transversaal aan en verankert deze aanpak structureel.
  • Najaar 2022 zal een impactmeting zicht brengen op de effecten van de training en de do’s en don’ts.
  • Gent kan vragen beantwoorden over de beste manier om deze trainingen aan te bieden, zowel naar aanbieders, methodiek als naar welke sectoren.
  • Gent organiseert intervisies en organiseert aanvullend overleg voor lokale besturen die hier voor het eerst op inzetten.

  📧 Contacteer Katrien Staelens(opent in uw e-mail applicatie)