Minimale verwachtingen

Doelgroep

Ongekwalificeerde uitstromers zijn jongeren die het secundair of voortgezet onderwijs (vo) verlaten zonder diploma.

Vanuit verschillende contexten en op belangrijke mijlpalen in de leerloopbaan zijn gerichte acties nodig die kaderen in preventie, interventie, compensatie (bron: lerend netwerk Ongekwalificeerde uitstroom – stad Antwerpen).

Zo investeren veel lokale besturen met een holistische benadering in jongeren die het risico lopen om ongekwalificeerd uit te stromen (bijvoorbeeld bij als er aanwijzingen zijn van armoede in de kleuterschool of bij jongeren met een migratieachtergrond in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers.

Mogelijke kantelmomenten of factoren waar lokale besturen op kunnen inspelen:

 • een goede start (ook voor de start)
 • keuze- en transitiemomenten doorheen de leerloopbaan:
  • overgang van basisonderwijs naar secundair onderwijs
  • studiekeuze secundair onderwijs
  • vervolgopleidingen in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt
  • de uitstroom
 • ondersteuning op maat:
  • uitvalpreventie
  • OKAN
 • buitenschoolse competentieontwikkeling (jeugdwerk, sport,…)

Criteria KPI

Organiseer minstens 4 contactmomenten over diploma’s of vakopleidingen.

Dat kan door:

 • het organiseren van een training
 • het organiseren van contactmomenten met een jongerencoach

Bij voorkeur is de begeleiding:

 • outreachend
 • in 1ste instantie verkennend, daarna begeleidend

Financiële ondersteuning

 • Voor de actie kan een lokaal bestuur een subsidie aanvragen binnen de subsidie-oproep ‘Plan Samenleven’.
 • Een lokaal bestuur kiest zelf hoeveel ongekwalificeerde uitstromers het wil begeleiden naar een kwalificerend traject. De maximale subsidie bedraagt 97.500 euro.

Inhoudelijke ondersteuning

Inspirerende voorbeelden

Mentorbestuur

De Stad Antwerpen verhoogt de gekwalificeerde uitstroom met deze acties:

 • het urgentieplan gekwalificeerde uitstroom A’REA UP(opent in nieuw venster)
 • het lerend netwerk ‘aanloopcomponent anders gezien’, waarbij partners samenkomen om acties en duurzame trajecten te tekenen en uit te voeren
 • een centraal meldpunt waarbij alle aanvragen van de scholen naar de vzw’s gemonitord en gestroomlijnd worden
 • het project Interne Ateliers van Gatam vzw waar leerlingen in een veilige werkcontext hun competenties ontplooien

📧 Contacteer Charlotte Franckx(opent in uw e-mail applicatie)

Raadpleeg de presentaties en extra documentatie van de voorgaande lerende netwerken.