Minimale verwachtingen

We verwachten dat binnen een begeleiding binnen minstens 4 contactmomenten nieuwkomers, mensen met handicap en 55-plussers worden begeleid naar de arbeidsmarkt.

Dit kan door:

 • het organiseren van acties

 • het aannemen van begeleiders

Bij voorkeur is de begeleiding:

 • outreachend

 • in eerste instantie verkennend, daarna begeleidend

Onder personen met een handicap beschouwen we, confer de definitie van het VAPH, elke persoon met een langdurig en belangrijk participatieprobleem dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren.

Onder nieuwkomer beschouwen we, confer het decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, de persoon die gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben
 • maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven

Financiële ondersteuning

 • Voor deze actie kan een subsidie aangevraagd worden in het kader van de subsidieoproep ‘Plan Samenleven’.
 • Een lokaal bestuur kiest zelf hoeveel nieuwkomers, personen met een handicap of 55-plussers men wil begeleiden naar de arbeidsmarkt. De maximale subsidie bedraagt €170.625.

Inhoudelijke ondersteuning

Getuigenis mentorbestuur

 • Voor wie? Voor lokale besturen die nieuwkomers, mensen met een handicap en 55-plussers nog meer willen ondersteunen naar werk, en daarbij verder durven te gaan dan de klassieke tewerkstellingsmaatregelen
 • Door wie? Sociale dienst van Stad Mechelen
 • Meer info? Contacteer Kristin Scharpé(opent in uw e-mail applicatie)

Lerend netwerk

Inspirerende voorbeelden