Gedaan met laden. U bevindt zich op: Actie 9 - Begeleiding kansengroepen naar arbeidsmarkt Werk

Actie 9 - Begeleiding kansengroepen naar arbeidsmarkt

Met deze actie kunnen lokale besturen acties organiseren die personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar de arbeidsmarkt.

Werk is een sleuteldomein om volop te kunnen deelnemen aan de samenleving. Het zorgt niet alleen voor een inkomen, maar ook voor een sociaal netwerk. VDAB en lokale besturen werken nu al nauw samen.

Toch zijn er nog burgers niet actief op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk om met hen in contact te komen en hen te ondersteunen in hun zoektocht naar werk. Daarbij focussen we ons op personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Video

Inhoud is aan het laden

Minimale verwachtingen

Doelgroep

Personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, cf. de omschrijving gehanteerd door het Departement Werk & Sociale Economie, zijn personen die drempels ervaren op de arbeidsmarkt zoals:

 • niet de juiste ervaring of vaardigheden hebben die belangrijk zijn op de arbeidsmarkt
 • kennis die niet up-to-date is
 • ontoereikende taalkennis
 • niet de juiste arbeidsattitude
 • een handicap hebben of kampen met psychosociale problemen of een armoedecontext

In het 1ste projectjaar was de doelgroep afgebakend tot ‘nieuwkomers’, ‘personen met een handicap’ en ‘55+’. Die doelgroep blijft behoren tot de doelgroep van het 2de projectjaar, maar we breiden die uit om de noden van een grotere groep te capteren.

Criteria KPI

We verwachten dat de lokale besturen hen tijdens minstens 4 contactmomenten begeleiden naar de arbeidsmarkt.

Dat kan door:

 • het organiseren van acties
 • het aannemen van begeleiders

Bij voorkeur is de begeleiding:

 • outreachend
 • in 1ste instantie verkennend, daarna begeleidend

Financiële ondersteuning

 • Voor deze actie kan je een subsidie aanvragen binnen de subsidie-oproep ‘Plan Samenleven’.
 • Een lokaal bestuur kiest zelf hoeveel personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt het wil begeleiden naar de arbeidsmarkt. De maximale subsidie bedraagt 170.625 euro.

Inhoudelijke ondersteuning

Inspirerende voorbeelden

Getuigenis mentorbestuur

 • Voor wie? Voor lokale besturen die nieuwkomers, mensen met een handicap en 55-plussers nog meer willen ondersteunen naar werk, en daarbij verder durven te gaan dan de klassieke tewerkstellingsmaatregelen
 • Door wie? Sociale dienst van Stad Mechelen
 • Meer info? Contacteer Kristin Scharpé(opent in uw e-mail applicatie)

Goede praktijken

“Activering is een van onze focuspunten in ons beleid maar intensieve begeleiding te kunnen blijven bieden met beperkt aantal maatschappelijk werkers is niet gemakkelijk. Via de jobclub in samenwerking met Groep Intro, die we opstarten met de middelen van Plan samenleven, kunnen we cliënten op het einde van hun twe-traject intensiever begeleiden naar het vinden van een job op de reguliere arbeidsmarkt en hen bepaalde vaardigheden die hiervoor nodig zijn bijbrengen.” (Machelen)

“Met de middelen van Plan Samenleven organiseren we een intergemeentelijke jobbeurs om mensen in een kwetsbare arbeidssituatie te begeleiden naar de arbeidsmarkt.” (Dendermonde, Lebbeke, Hamme, Buggenhout)