Minimale verwachtingen

Doelgroep

Onder kwetsbare gezinnen, kinderen of jongeren verstaan we, cf. de definitie gehanteerd door VVSG, gezinnen, kinderen of jongeren (tot 25 jaar) met een lage socio-economische status, met fysieke of mentale beperkingen, met een migratieachtergrond of die kwetsbaar zijn door een combinatie van deze factoren (denk maar aan kinderen en jongeren van buitenlandse herkomst, met een beperking, met een lage opleiding, in armoede, LGBTQ+-jongeren,…).

Criteria KPI

We verwachten dat de lokale besturen hen meer informatie geven over hogere studies tijdens minstens 4 contactmomenten.

Dat kan door:

  • hen te koppelen aan een buddy
  • activiteiten met de jongeren te doen om hun competenties te verkennen

Bij voorkeur is de begeleiding:

  • outreachend
  • in 1ste instantie verkennend, daarna begeleidend

Financiële ondersteuning

  • Voor deze actie kan je een subsidie aanvragen binnen de subsidieoproep ‘Plan Samenleven’.
  • Een lokaal bestuur kiest zelf hoeveel kinderen uit kwetsbare gezinnen het wil begeleiden naar hogere studies. De maximale subsidie bedraagt 97.500 euro.

Inhoudelijke ondersteuning

Good practices