Gedaan met laden. U bevindt zich op: Actie 7 - Begeleiding naar hogere studies Competenties

Actie 7 - Begeleiding naar hogere studies

Met deze actie kunnen lokale besturen kwetsbare kinderen en jongeren die hogere studies willen aanvatten, begeleiden.

Voor veel kwetsbare kinderen en jongeren zijn er drempels om te studeren aan hogere onderwijsinstellingen. Vaak is er geen referentiekader. Door hen bijvoorbeeld te verbinden met een buddy of door meer informatie te geven, kunnen lokale besturen de drempels verlagen.

Video

Inhoud is aan het laden

Minimale verwachtingen

Doelgroep

Onder kwetsbare gezinnen, kinderen of jongeren verstaan we, cf. de definitie gehanteerd door VVSG, gezinnen, kinderen of jongeren (tot 25 jaar) met een lage socio-economische status, met fysieke of mentale beperkingen, met een migratieachtergrond of die kwetsbaar zijn door een combinatie van deze factoren (denk maar aan kinderen en jongeren van buitenlandse herkomst, met een beperking, met een lage opleiding, in armoede, LGBTQ+-jongeren,…).

Criteria KPI

We verwachten dat de lokale besturen hen meer informatie geven over hogere studies tijdens minstens 4 contactmomenten.

Dat kan door:

  • hen te koppelen aan een buddy
  • activiteiten met de jongeren te doen om hun competenties te verkennen

Bij voorkeur is de begeleiding:

  • outreachend
  • in 1ste instantie verkennend, daarna begeleidend

Financiële ondersteuning

  • Voor deze actie kan je een subsidie aanvragen binnen de subsidieoproep ‘Plan Samenleven’.
  • Een lokaal bestuur kiest zelf hoeveel kinderen uit kwetsbare gezinnen het wil begeleiden naar hogere studies. De maximale subsidie bedraagt 97.500 euro.

Inhoudelijke ondersteuning

Good practices

“Met middelen van Plan Samenleven hebben we de samenwerking met de KUL en UCLL verder kunnen versterken.” (Leuven)

“Dit was volledig nieuw terrein voor ons. Voor deze actie van Plan Samenleven werken we samen met Odissee, HOGENT en vzw LEJO om kwetsbare jongeren toe te leiden naar hogere studies.” (Aalst