Gedaan met laden. U bevindt zich op: Actie 1 - Lokale integrale veiligheidscel versterken Veiligheid en leefbaarheid

Actie 1 - Lokale integrale veiligheidscel versterken

Met deze actie ondersteunen we lokale besturen om hun lokale integrale veiligheidscel radicalisme, extremisme en terrorisme (LIVC-R) te versterken.

Een LIVC-R is een multidisciplinair overleg in een gemeente of een intergemeentelijke samenwerking.

Ze bestrijden gewelddadige radicalisering door radicaliserende personen in een vroeg stadium te detecteren en hen met geïndividualiseerde opvolgtrajecten te begeleiden. Het is de burgemeester die bepaalt hoe de samenstelling van de LIVC-R eruitziet.

Financiële ondersteuning

VVSG ontvangt extra ondersteuning van de Vlaamse overheid om lokale besturen gratis te begeleiden. Die actie is daarom niet opgenomen in de subsidie-oproep ‘Plan Samenleven’.

Inhoudelijke ondersteuning

VVSG

VVSG begeleidt je inhoudelijk en kosteloos. Wat doen ze?

  • Ze verduidelijken de werking van een LIVC-R
  • Ze bieden ondersteuning bij lokale noden of problematieken
  • Ze gaan na waar er ruimte ligt voor verbetering en hoe je dat kan aanpakken
  • Ze begeleiden coördinatoren bij de interne communicatie en planning
  • Ze ondersteunen burgemeesters in hun rol binnen een LIVC-R

Mail VVSG(opent in uw e-mail applicatie) of lees meer over het aanbod van VVSG(opent in nieuw venster).