Gedaan met laden. U bevindt zich op: Inhoudelijke ondersteuning Plan Samenleven

Inhoudelijke ondersteuning

Het Plan Samenleven bevat 7 doelstellingen met 24 bijhorende acties. Agentschappen en middenveldorganisaties bieden inhoudelijke ondersteuning aan lokale besturen bij deze acties.

Het ondersteuningsaanbod per actie vind je terug op elke actiepagina.

De ondersteuning kan verschillen per organisatie:

 • Het Agentschap Integratie en Inburgering biedt intensieve ondersteuning aan lokale besturen of intergemeentelijke samenwerkingen.
 • Bepaalde organisaties hebben een betalend aanbod. Lokale besturen kunnen hen inschakelen om de KPI’s te behalen. Ze kunnen daarvoor de financiële ondersteuning bij de subsidie-oproep Plan Samenleven aanwenden.
 • Andere organisaties bieden hun diensten gratis aan en vermelden dat expliciet op de actiepagina.
 • Op de actiepagina’s tref je ook inspirerende voorbeelden aan waarmee lokale besturen zelf aan de slag kunnen.
 • Sommige lokale besturen beschikken al over heel wat expertise voor een bepaalde actie. Die knowhow erkent de Vlaamse overheid. Lokale besturen die mentor willen zijn voor een bepaalde actie, kunnen daarvoor kandideren en mogen rekenen op financiële ondersteuning als ze weerhouden worden. Lees meer over de mentorbesturen.

Ondersteuning door Agentschap Integratie & Inburgering

Lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen rekenen op de ondersteuning van het Agentschap Integratie & Inburgering. Een vaste ondersteuner zorgt voor begeleiding bij de volledige uitvoering van het plan.

Daarnaast kunnen lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden rekenen op:

 • antwoorden op vragen over participatie, verbinding en taal
 • de opmaak en opvolging van de projectaanvraag
 • de coördinatie, concretisering en uitvoering van acties
 • kwalitatieve en kwantitatieve omgevingsanalyses
 • informatie, advies, inhoudelijke expertise en hands-on ondersteuning voor de acties die je terugvindt op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering(opent in nieuw venster)
 • (inter-)gemeentelijk overleg voor de opmaak, uitvoering en opvolging van de acties.

Zodra er nieuws is over de goedkeuring van de dossiers maakt het Agentschap Integratie en Inburgering afspraken over de inzet van de medewerkers en de concrete modaliteiten voor samenwerking.
Heb je nog vragen of wil je een afspraak inplannen? Contacteer je vaste contactpersoon of laat een bericht na op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering(opent in nieuw venster).