Gedaan met laden. U bevindt zich op: Inhoudelijke rapportering projectjaar 1 (KPI) Plan Samenleven

Inhoudelijke rapportering projectjaar 1 (KPI)

De behaalde ‘kritieke prestatie indicatoren’ (KPI’s) worden (half)jaarlijks geëvalueerd om te onderzoeken of een voortzetting van het project en uitbetaling van het saldo te verantwoorden is. De besturen rapporteren over de behaalde KPI’s.

Tijdlijn

 • Stap 1

  KPI's eerste 6 maanden

  De besturen bezorgen uiterlijk 5 mei 2023 de behaalde KPI’s van de eerste 6 maanden.

 • Stap 2

  Jurering

  ABB jureert de dossiers van actieplannen, correspondentietesten en pleinmakers alsook de dossiers van de besturen die niet 25% van de vooropgestelde KPI hebben bereikt.

  De besturen worden vanaf 19 mei 2023 op de hoogte gebracht of zij dezelfde subsidies voor het tweede projectjaar kunnen ontvangen.

 • Stap 3

  KPI's eerste projectjaar

  De besturen bezorgen uiterlijk 15 oktober 2023 de behaalde KPI’s na het eerste projectjaar en de eventuele motivering indien de KPI’s niet werden behaald.

Controle van de KPI’s

Vanaf 1 april 2023 kunnen indieners van het eerste projectjaar tussentijds rapporteren over de behaalde KPI’s voor de periode van 1 oktober 2022 tot 31 maart 2023 via de digitale rapporteringstool.

Bij elke actie wordt bevraagd:

 • wat de behaalde KPI is tijdens het eerste halve projectjaar.
 • hoe de lokale besturen het project inhoudelijk aanpakken, met wie ze samenwerken en hoe ze de kwalitatieve impact nastreven.
 • of 25% van de vooropgestelde KPI werd behaald.

Voor de financiële rapportering van het eerste projectjaar, verwijzen we naar de reeds beschikbare informatie op deze pagina.

De besturen dragen zelf de verantwoordelijkheid om realistische KPI’s te formuleren, passend binnen de haalbaarheid van de lokale context.

Om dezelfde subsidies voor het tweede projectjaar te kunnen ontvangen, antwoorden de besturen op de vraag of 25% van de vooropgestelde KPI werd behaald.

 • Indien 25% of meer is bereikt, kunnen ze indienen voor subsidies in het tweede projectjaar.
 • De besturen of intergemeentelijke samenwerkingen die indienden voor acties met een actieplan dienen een korte inhoudelijke beschrijving te geven over welke stappen ze reeds ondernomen hebben.
 • De besturen die een stimulans ‘mentorbestuur’ of ‘sociale impact obligatie’ ontvingen, krijgen ook enkele inhoudelijke rapporteringsvragen.
 • Indien minder dan 25% is bereikt, worden bijkomende vragen gesteld.
  • Waarom heeft het bestuur of de intergemeentelijke samenwerking nog geen 25% van de vooropgestelde KPI bereikt?
  • Hoe plannen ze alsnog de vooropgestelde KPI te bereiken op het einde van projectjaar 1 (oktober 2023).

ABB jureert:

 • de dossiers van de besturen of intergemeentelijke samenwerkingen die indienden voor een actie met actieplan, correspondentietesten, pleinmakers.
 • de dossiers van besturen en intergemeentelijke samenwerkingen die minder dan 25% van de vooropgestelde KPI hebben bereikt op het moment van tussentijdse rapportering.

ABB geeft een advies over deze dossiers. Het subsidiebedrag van de acties waarover een negatief advies wordt gegeven door ABB, kan in het tweede projectjaar niet meer opnieuw worden aangevraagd.

Jurering na een jaar

Als het beoogde aantal KPI na een jaar niet behaald wordt, kan het bestuur verantwoorden aan het ABB waarom het vooropgestelde KPI niet behaald werd.

 • Indien blijkt dat de verantwoording de aanwending van de subsidie voor de doeleinden van voorliggende oproep niet motiveert, kan de subsidie teruggevorderd worden.
 • Indien de KPI door de gemeenten binnen een samenwerkingsverband niet gehaald worden, is het logischerwijze de gemeente die de subsidie heeft ontvangen die het teruggevorderde bedrag terugstort.

Rapporteringstools

Een lokaal bestuur rapporteert via de digitale rapporteringstool per actie hoeveel KPI’s behaald werden.

Veelgestelde vragen