Gedaan met laden. U bevindt zich op: Intergemeentelijke samenwerkingen Plan Samenleven

Intergemeentelijke samenwerkingen

Plan Samenleven biedt de mogelijkheid aan lokale besturen om intergemeentelijk samen te werken. Lokale besturen die niet deelnamen aan het 1ste projectjaar kunnen toetreden tot een bestaande intergemeentelijke samenwerking (IGS) of een nieuwe IGS aangaan.

Intergemeentelijk samenwerken in beeld

Inhoud is aan het laden

Voorwaarden

Lokale besturen kunnen enkel intergemeentelijk samenwerken binnen eenzelfde referentieregio en mogen maar toetreden tot 1 samenwerkingsverband. Lokale besturen die in het 1ste projectjaar meerdere samenwerkingsverbanden afsloten, mogen die samenwerkingen behouden.

Lokale besturen die uit een IGS stappen verliezen hun recht op subsidies uit het 1ste projectjaar. Zij kunnen aansluiten bij bestaande samenwerkingsverbanden, maar hun acties of deel van het subsidiebedrag worden niet meegenomen in dat samenwerkingsverband. De overblijvende lokale besturen moeten nog altijd 7.500 niet-EU14 inwoners tellen om het totaal van de verkregen subsidies uit het 1ste projectjaar te behouden.

Lokale besturen die uit een IGS stappen en meer dan 7.500 inwoners van niet EU-14 herkomst hebben, kunnen een nieuwe aanvraag indienen. Bij de verdeling van de middelen beschouwen we dat lokaal bestuur dan als nieuwe indiener.

Voorbeeld
Kortrijk en Lendelede wensen niet meer samen te werken. Kortrijk kan opnieuw indienen, maar verliest het automatische recht op de middelen uit de 1ste projectronde. Het kan wel middelen krijgen tijdens de 2de verdeelronde. De verdeling van die middelen zal afhangen van het aantal indieners en hoe ze de acties prioriteerden.

Bestaande IGS’en of lokale besturen met meer dan 7.500 inwoners van niet EU 14-herkomst kunnen de financiële stimulans ‘samenwerkingsverband’ aanvragen als ze een nieuw lokaal bestuur in hun samenwerking opnemen.

De stimulans ‘samenwerking’ kan slechts eenmaal ontvangen worden, ongeacht het aantal acties dat lokale besturen samen indienen en ongeacht of er 1 of meerdere nieuwe lokale besturen instappen in hun IGS.

Lokale besturen rapporteren welke acties ze met het aansluiten van nieuwe lokale besturen uitrollen.

Lokale regie

Plan Samenleven geeft een grotere regierol aan lokale besturen. Zij weten wat lokaal nodig is om het samenleven in diversiteit te bevorderen. Om in te spelen op die lokale noden, mag je de samenwerking beperken tot 1 actie en daarbinnen werken aan andere doelstellingen.

Indienende lokale bestuur rapporteert

De subsidie gaat naar het indienende lokaal bestuur. In de aanvraag vermeldt het indienende lokaal bestuur het KPI dat het samen met de andere lokale besturen wil behalen. Het indienende lokaal bestuur is verantwoordelijk voor de rapportage. Lokale besturen maken onderling afspraken over hoe de subsidie doorgestort wordt.

Voordelen

Intergemeentelijk samenwerken is nuttig om:

 • de efficiëntie en effectiviteit van publieke dienstverlening te vergroten.
 • te leren van elkaars aanpak.
 • schaal- en impactvergroting na te streven.

Inhoudelijke ondersteuning

Hoe kan je maximaal inzetten op intergemeentelijk werken binnen Plan Samenleven? Het Agentschap Integratie en Inburgering biedt de nodige inhoudelijke ondersteuning:

 • Advies en informatie rond de thema’s taal, verbinding en participatie
 • Lokale en bovenlokale hands-on ondersteuning op maat en op het terrein
  • 1 aanspreekpunt (vaste ondersteuner) + thematische ondersteuning voor 10 acties
  • in kaart brengen van de regionale en lokale realiteit met data- en veldonderzoek
  • uitwerken, uitvoeren en opvolgen van de acties
  • faciliteren van bovenlokale kennis- en expertisedeling binnen de intergemeentelijke samenwerking

Meer weten(opent in nieuw venster)?