Gedaan met laden. U bevindt zich op: Maasmechelen omarmt Plan Samenleven als stimulans voor hun initiatieven Nieuwsberichten van Plan Samenleven

Maasmechelen omarmt Plan Samenleven als stimulans voor hun initiatieven

Nieuwsbericht
18 september 2023

De gemeente Maasmechelen tekende voor heel wat acties in op het eerste projectjaar van Plan Samenleven. Zo konden ze heel wat initiatieven stimuleren rond polarisatie, oefenkansen Nederlands, begeleiding verkorte opleidingstrajecten, begeleiding ongekwalificeerde uitstromers, begeleiding kansengroepen naar ondernemerschap en in contact brengen met bedrijfsleven.

Maasmechelen startte met een kick-off voor Plan Samenleven waarbij het ze het lokale werkveld bijeen brachten om samen na te denken over de verschillende thema’s. De kick-off combineerden ze met een infomarkt waarbij de aanwezigen extra uitleg kregen over de thema’s.

Uschi Francot, diensthoofd van de afdeling Samenleven van Maasmechelen, vertelt wat Plan Samenleven teweeggebracht heeft in de gemeente. 

Hiaten kunnen vullen door verder in te zetten op bestaande initiatieven

“Het thema van radicalisering en polarisatie is zeker niet nieuw in Maasmechelen. Er werden de afgelopen jaren reeds een aantal acties, projecten en initiatieven opgestart; die eerder ad hoc geïnitieerd werden als de vraag (of aanbod) zich voordeed. Ook vanuit andere organisaties en partners gebeuren er inspanningen rond beide thema’s; echter vaak zonder af te stemmen met de andere spelers in het werkveld.” legt Uschi uit. “Daarom hebben we ingetekend op de actie ‘Actieplan Polarisatie ontwikkelen’: dit biedt ons de gelegenheid een samenhangend plan van aanpak rond polarisatie voor Maasmechelen te ontwikkelen en te implementeren. We werken hiervoor nauw samen met het Agentschap Integratie en Inburgering, dat voor ons een bevraging van het werkveld uitvoert.”

Maasmechelen heeft voor oefenkansen Nederlands verder kunnen inzetten op hun praatgroep maar kan nu ook kleine proefprojecten opstarten. “Wij hebben een praatgroep zoals veel gemeenten die organiseren. Wij wilden sowieso hetgeen dat loopt, verder promoten en daarop blijven inzetten, maar wij zagen in het Plan Samenleven ook wel de kans om eens wat nieuwe initiatieven te proberen. Via Plan Samenleven zetten we in op andere vormen van oefenkansen, zoals een babbelpicknick in de zomer om ook tijdens de zomermaanden oefenkansen aan te bieden. De middelen hebben ons dus gestimuleerd om nieuws impulsen te geven aan het bestaande aanbod.”

“We organiseerden tijdens de zomermaanden ook een speelpleinwerking ‘Bovenuit’. In samenwerking met Dilsen-Stokkem werd deze speelpleinwerking opgezet om leuke activiteiten tijdens de zomervakantie aan te bieden voor kinderen met een beperking” voegt Uschi er nog aan toe.

Maasmechelen tekende ook in op de actie ‘Begeleiding van ongekwalificeerde uitstromers’ van Plan Samenleven om de gekwalificeerde uitstroom te verhogen. “Met de middelen van Plan Samenleven hebben we onze samenwerking met Arktos kunnen uitbreiden om de bestaande wachtlijsten weg te werken” duidt Uschi. Jongerencoaches van vzw Arktos begeleiden jongeren die dreigen uit te vallen op school: individueel, maar ook via groepsgesprekken. Daarnaast wordt er tevens gewerkt aan een structureel spijbelbeleid op schoolniveau(opent in nieuw venster) om het afhaken van leerlingen zoveel mogelijk structureel te voorkomen. De focus van de begeleidingen lag eerder enkel in de laatste graad, maar werd recent ook opengetrokken naar de andere graden. Tot slot worden er ook reeds in het basisonderwijs weerbaardheidstrainingen gegeven waarbij op een actieve en ervaringsgerichte manier wordt gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling zodat kinderen een zo gericht mogelijke studiekeuze maken in het secundair onderwijs.” Maasmechelen wil hen hiermee activeren en motiveren om de schoolloopbaan positief verder te zetten en zo ongekwalificeerde uitstroom tegen te gaan. Jongeren die in aanmerking komen voor het project worden aangemeld door het CLB of de school zelf.

Toeleiden naar bedrijfsleven en ondernemerschap

“Om mensen in contact te brengen met het bedrijfsleven organiseren we met de middelen van Plan Samenleven jobbeurzen en belevingsbeurzen waar bedrijven uit onder andere de transportsector, logistiek en industrie vacatures aanbieden. Bezoekers kunnen er met mobiele units en simulatoren ‘proeven’ van de jobs. Ze ontdekken er ook welke opleidingen je moet volgen voor bepaalde jobs”, vertelt Uschi enthousiast.

“Het thema ‘toeleiden naar ondernemerschap’ was wat ondergesneeuwd”, verduidelijkt Uschi. “Toen we intekenden op Plan Samenleven wisten we dat er in januari 2023 een centrummanager zou starten. We voegden het toeleiden van kansengroepen naar ondernemerschap toe aan zijn structureel takenpakket.”

De centrummanager begeleidt de personen met een afstand tot ondernemen in hun zelfstandige activiteit. “We werken daarvoor samen met STEBO vzw die al veel ervaring heeft met het toeleiden van kansengroepen.” STEBO vzw biedt onder andere labo trajecten en werksessies aan om startende ondernemers te ondersteunen.