Gedaan met laden. U bevindt zich op: Westerlo zet goede initiatieven verder Nieuwsberichten van Plan Samenleven

Westerlo zet goede initiatieven verder

Nieuwsbericht
23 februari 2024

In het eerste projectjaar van Plan Samenleven tekende Westerlo samen met Geel, Herselt, Laakdal en Meerhout in op verschillende acties:

  • Oefenkansen Nederlands
  • Begeleiding kansengroepen naar de arbeidsmarkt
  • Brugfiguren onderwijs
  • Begeleiding naar werk door mentoren
  • In contact brengen met sport
  • Actieplan toegankelijkheid
  • Pleinmakers
  • In contact brengen met bedrijfsleven
  • Begeleiding hogere studies
  • Begeleiding ongekwalificeerde uitstromers

Westerlo ontplooide waardevolle initiatieven voor de acties Oefenkansen Nederlands en Brugfiguren. Ilse Warnier en Greet Meulenbergs, maatschappelijk werkers in het Projecthuis De Dreef (OCMW Westerlo), lichten daar een aantal van toe.

Mamagroep voor anderstalige mama’s en fietscursus

Westerlo organiseert vanuit hun projecthuis De Dreef een mamagroep voor anderstalige mama’s. “Het doel van die mamagroep is om moeders met een migratieachtergrond, waarvan Nederlands niet de moedertaal is, samen te brengen en hun sociaal netwerk te verstevigen”, vertelt Ilse. “In groepjes van 7 à 8 komen ze bijeen in het Huis van het Kind, waarbij ze hun jongste kinderen mogen meebrengen. Tijdens die bijeenkomsten delen ze hun interesses, een formele les Nederlands is het dus niet.

We gaan samen met hen naar de bibliotheek, brengen een bezoek aan het sportpark of zwembad om hen kennis te laten maken met de vrijetijdsopties in Westerlo. Zo raken ze bijvoorbeeld vertrouwd met de medewerkers van de sportdienst. Die aanpak verlaagt de drempels naar de verschillende diensten.

In de mamagroep mogen de moeders ook individuele vragen stellen, zoals ‘hoe moet ik solliciteren?’. We werken samen met externe partners die bijvoorbeeld uitleg geven over het ziekenfonds of het groeipakket. We brengen hen ook in contact met de cursussen van Ligo uit Geel en Moeder-taal uit Herentals. Omgekeerd houden we Ligo en Moeder-Taal op de hoogte van onze mamagroep.”

Westerlo organiseert jaarlijks een fietsproject onder leiding van het projecthuis De Dreef. Ilse verduidelijkt: “De cursus duurt 10 weken en leert volwassenen fietsen. Ondertussen krijgen ze een gelegenheid om Nederlands te oefenen. Voor dit project werken we samen met Ligo, dat de lessen verzorgt.”

Met-Gezel

Greet vertelt ons meer over het project Met-Gezel dat ongeveer 4 jaar geleden startte dankzij een subsidieaanvraag. Met-Gezel maakt het buddymodel ‘persoonlijke vriend voor mensen met een klein netwerk’ mogelijk. Ze verduidelijkt: “We hadden al vrijwilligers die vluchtelingen hielpen om hun weg te vinden in Westerlo. Het project Met-Gezel van Westerlo richt zich op vluchtelingen, nieuwkomers en maatschappelijk kwetsbare personen zoals Belgen die een heel klein netwerk hebben.

We laten hen kennis maken met de vrijetijdsmogelijkheden en diensten in Westerlo. Ondertussen kunnen nieuwkomers hun Nederlands oefenen tijdens die contacten. Het project Met-Gezel werkt met een vrijwilligerspoel en een poel van mogelijke deelnemers die een duo vormen. Zij ontmoeten elkaar en als er een klik is, matchen we hen aan elkaar. Dat kan ook voor gezinnen. We beschikken over 5 Belgische buddygezinnen die anderstalige gezinnen ondersteunen. Het project is een groot succes en wordt verder gezet met de middelen van Plan Samenleven.”

Huiswerkbegeleiding aan huis en cursus ‘ouderbetrokkenheid in scholen’

“Het Westelse Huis van het Kind verzorgt de algemene coördinatie voor de huiswerkbegeleiding en begeleidt ook zelf enkele gezinnen”, legt Ilse uit. “We kozen bewust voor huiswerkbegeleiding aan huis om de ouderbetrokkenheid te bevorderen en contact te maken met het gezin. De huiswerkbegeleider fungeert daarbij als een brugfiguur die bekijkt wat er goed gaat en wat niet. Samen met de school bekijkt die bijvoorbeeld waarom een leerling geen huiswerk maakt of het turngerief vergeet mee te brengen. De brugfiguur maakt het gezin ook wegwijs in de vrijetijdsmogelijkheden van Westerlo.”

Westerlo organiseert een cursus ‘ouderbetrokkenheid in scholen’. Ilse licht toe: “In samenwerking met Ligo krijgen ouders in een kwetsbare positie inzicht in de werking van de school tijdens een cursus van 7 à 8 weken. We proberen de betrokkenheid van de anderstalige ouders bij de school te vergroten door de werking van de school, het leerplatform, de communicatie, het huiswerksysteem en de vrije tijdsmogelijkheden voor kinderen in de vakanties uit te leggen. Tegelijk maken ze kennis met de belangrijkste organisaties in de gemeente. De ervaring leert dat ouders meer betrokken zijn als ze vertrouwd geraken met de werking en de mensen van de scholen en diensten.”

Intergemeentelijk samenwerken

Bovenlokaal samenwerken rond welzijnsthema’s doet Westerlo al langer, eerst met Herselt en Hulshout, en meer en meer ook met Geel, Laakdal en Meerhout. Voor trajectbegeleiding van werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en voor het Huis van het Kind werkt Westerlo bijvoorbeeld heel nauw samen met Herselt en Hulshout.

Op het vlak van de regierol sociale economie en juridische dienstverlening werkt Westerlo dan weer samen met de ‘grote’ regio. “Voor Plan Samenleven contacteerde stad Geel ons om samen in te tekenen. De Dreef wil dat maatschappelijk kwetsbare groepen duurzaam deelnemen aan het sociale leven in het algemeen. Vanuit die optiek konden we de opportuniteiten van Plan Samenleven niet laten liggen.”