De overheid kan een heffing opleggen als ze een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) heeft opgemaakt waardoor de bestemming van uw perceel is gewijzigd. Een bestemmingswijziging is bijvoorbeeld een wijziging van landbouwgrond naar bouwgrond.

Als uw perceel daardoor in waarde is toegenomen, spreken we van “planbaten”. Op die meerwaarde is een belasting verschuldigd: de planbatenheffing. De inkomsten van de planbatenheffing gebruikt de overheid voor het ruimtelijk beleid in Vlaanderen, zoals voor het betalen van de planschadevergoeding. Dat is een vergoeding die u krijgt als uw perceel, door een bestemmingswijziging, in waarde daalt. Als u een aanslagbiljet van ons krijgt, is uw perceel door een RUP van bestemming veranderd. Welke die bestemmingswijzigingen juist zijn, vindt u terug op de berekeningsbijlage bij het aanslagbiljet.