Voorwaarden

 • Deze premie is geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest
  • die uiterlijk op 31-12-2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
  • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend uiterlijk op 31-12-2013, maar die pas vanaf 1-1-2014 werden aangesloten.
 • De datum op uw eindfactuur (en dus niet de betalingsdatum) bepaalt voor welk jaar u een premie kunt aanvragen. Hebt u meerdere facturen? Dan geldt de datum van de eindfactuur. Groepeer alle facturen in één aanvraag.
  Met een eindfactuur in 2019, vraagt u dus de premie 2019 aan.
  Met een eindfactuur in 2020, vraagt u dus de premie 2020 aan.
 • Deze premie kan per woning 1 keer om de 10 jaar worden toegekend.
 • De warmtepompboiler moet geplaatst en gefactureerd worden door een aannemer.
 • Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder Fluvius toekomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum. Facturen (ook voorschotfacturen) mogen dus maximaal 1 jaar oud zijn om in aanmerking te komen.
 • De premie geldt enkel voor een nieuwe warmtepompboiler.
 • Raadpleeg het 'informatieblad' van netbeheerder Fluvius (opent in nieuw venster) voor een overzicht van alle voorwaarden.

 

Procedure

De premie online aanvragen

Zorg ervoor dat u scans hebt van alle documenten die u moet bijvoegen en vraag de premie online aan (opent in nieuw venster) op de website van uw netbeheerder Fluvius.

De premie aanvragen met aanvraagformulier

Download het aanvraagformulier van uw elektriciteitsnetbeheerder Fluvius. Kies het formulier van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.

Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar Fluvius.

Afhandeling van uw aanvraag

Als de netbeheerder uw aanvraag goedkeurt, krijgt u een bericht met vermelding van het bedrag en op welke rekening de premie wordt gestort.
Als de netbeheerder uw aanvraag niet goedkeurt, krijgt u een bericht met daarin de reden van de afkeuring of welke gegevens ontbreken.
De tijd tussen de aanvraag en de goedkeuring of afkeuring hangt af van de netbeheerder en of u de aanvraag online of per post hebt gedaan. Een online aanvraag wordt sneller verwerkt dan een aanvraag via formulier. De premies kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.

Bedrag

De premie bedraagt 

 • voor 2019 (aanvraag met factuurdatum tussen 1-1-2019 tot 31-12-2019): 400 euro per woning of wooneenheid, en maximaal 40% van de factuur.
 • voor 2020 (aanvraag met factuurdatum tussen 1-1-2020 tot 31-12-2020): 300 euro per woning of wooneenheid, en maximaal 40% van de factuur.

Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Voor beschermde afnemers is het premiebedrag per wooneenheid

 • voor 2019 (aanvraag met factuurdatum tussen 1-1-2019 tot 31-12-2019): 480 euro per woning of wooneenheid, en maximaal 40% van de factuur.
 • voor 2020 (aanvraag met factuurdatum tussen 1-1-2020 tot 31-12-2020): 360 euro per woning of wooneenheid, en maximaal 48% van de factuur.

Uitzonderingen

De premie is niet cumuleerbaar met de premie voor een zonneboiler.
De premie is enkel cumuleerbaar met de premie voor een warmtepomp als de warmtepompboiler eerst geplaatst is.

Veelgestelde vragen