Voorwaarden

  • Deze premie is er alleen voor woningen, appartementen of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1-1-2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet.
  • Het aanvraagformulier moet bij Fluvius (de elektriciteitsnetbeheerder) aankomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum.
  • De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer die op de lijst staat met installateurs die werken volgens STS 71.1 (PDF bestand opent in nieuw venster).
  • Raadpleeg alle voorwaarden en technische eisen (breedte van de spouw, isolatiemateriaal, lambdawaarde, STS 71-1, …) op het Informatieblad 2019 of 2020 van Fluvius (opent in nieuw venster).
  • Vanaf 2021 (eindfactuur)
    • is er een verhoogde premie voor huishoudelijke eindafnemers die op het elektriciteitsdistributienet zijn aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief.

Procedure

Een overzicht van de documenten die nodig zijn om de aanvraag in te kunnen dienen vindt u op het Informatieblad 2019 of 2020 (opent in nieuw venster) van Fluvius.

U kunt de premie

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, volgt de uitbetaling binnen de 6 maanden.

Bedrag

Eindfactuur inPremie isolatie
van een spouwmuur

2019
2020

5 euro per m2
20215 euro per m2
2021
'uitsluitend nachttarief'
7,5 euro per m2

Beschermde afnemers kunnen een hogere premie krijgen. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Een beschermde afnemer krijgt 9 euro per m² geïsoleerde muuroppervlakte. Dit bedrag geldt in 2021 ook in geval van 'uitsluitend nachttarief'.

Veelgestelde vragen