Voorwaarden

 • Deze premie wordt toegekend voor woningen, wooneenheden of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest
  • die uiterlijk op 31-12-2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
  • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend uiterlijk op 31-12-2013, maar die pas vanaf 1-1-2014 werden aangesloten.
 • De nieuwe warmtepomp moet geplaatst en gefactureerd worden door een aannemer. Om een premie te krijgen moet u kiezen voor een
 • Het aanvraagformulier moet bij netbeheerder Fluvius toekomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum. Facturen (ook voorschotfacturen) mogen dus maximaal 1 jaar oud zijn om in aanmerking te komen.
 • De warmtepomp moet gebruikt worden voor verwarming van een ruimte én eventueel sanitair water. De premie geldt niet voor een warmtepompboiler, omdat zo'n boiler alleen dient om sanitair water te warmen.
 • Raadpleeg alle voorwaarden en de technische eisen (Europees productlabel, ...) waaraan de warmtepomp moet voldoen op het Informatieblad 2020 of 2021 van Fluvius ((opent in nieuw venster)).
 • Sinds 2021
  • is er een verhoogde premie voor huishoudelijke eindafnemers die op het elektriciteitsdistributienet zijn aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief
  • kan deze premie aangevraagd worden voor woningen of wooneenheden of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest
   • die uiterlijk op 31-12-2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
   • of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend én waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen én de EPB-aangifte tijdig werd ingediend.

Procedure

Een overzicht van de documenten die nodig zijn om de aanvraag in te kunnen dienen vindt u op het Informatieblad 2020 of 2021 van Fluvius ((opent in nieuw venster)).

U kunt de premie bij Fluvius

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, volgt de uitbetaling binnen de 6 maanden.

Bedrag

Het premiebedrag is afhankelijk van de soort warmtepomp.

Soort warmtepompPremie
2020
Premie
2021
Premie
2021
voor klant met 'uitsluitend nachttarief'
Geothermische warmtepomp
(label A++ of beter)
4.000 euro
(max. 40% van de factuur)
4.000 euro
(max. 40% van de factuur)
4.800 euro
(max. 50% van de factuur)
Lucht-waterwarmtepomp
(label A+ of beter)
1.500 euro
(max. 40% van de factuur)
1.500 euro
(max. 40% van de factuur)
1.800 euro
(max. 50% van de factuur)
Hybride lucht-waterwarmtepomp
(label A+ of beter)
800 euro
(max. 40% van de factuur)
800 euro
(max. 40% van de factuur)
960 euro
(max. 50% van de factuur)
Lucht-luchtwarmtepomp
(label A+ of beter)
300 euro
(max. 40% van de factuur)
300 euro
(max. 40% van de factuur)
360 euro
(max. 50% van de factuur)
 • De premie wordt verdubbeld als
 • Als de premie wordt aangevraagd door de vereniging van mede-eigenaars of door de syndicus voor meerdere wooneenheden, dan kan de premie nooit hoger zijn dan het maximumbedrag per wooneenheid.

Beschermde afnemers

Voor beschermde afnemers zijn de premiebedragen hoger. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.

 • 2020: van 360 tot 4.800 euro (afhankelijk van het type warmtepomp), telkens met een maximum van 48% van de factuur.
 • 2021 (met of zonder 'uitsluitend nachttarief'): van 360 tot 4.800 euro (afhankelijk van het type warmtepomp), telkens met een maximum van 50% van de factuur.

De premie wordt verdubbeld als

Uitzonderingen

Deze premie is enkel cumuleerbaar met de premie voor een warmtepompboiler als de warmtepompboiler eerst geplaatst wordt.