Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hoe vraag ik Mijn VerbouwPremie aan?

Hoe vraag ik Mijn VerbouwPremie aan?

U kunt Mijn VerbouwPremie eenvoudig online aanvragen tot uiterlijk 2 jaar na de datum van de laatste factuur (=eindfactuur) van de werken.

Vraag hier Mijn VerbouwPremie aan

Algemene info

 • U kunt de premie digitaal aanvragen via het online loket(opent in nieuw venster). U kunt Mijn VerbouwPremie niet op papier aanvragen. Raadpleeg de webpagina ‘Hoe vraag ik Mijn VerbouwPremie aan’ voor meer informatie over de aanvraagprocedure. Bent u hier onvoldoende mee vertrouwd? Dan kunt u het woonloket van uw gemeente of het Energiehuis voor uw gemeente(opent in nieuw venster) contacteren om u te helpen bij uw aanvraag.
 • Voor eenzelfde gebouw kunt u Mijn VerbouwPremie voor iedere categorie van werken afzonderlijk aanvragen. U kunt ook meerdere categorieën van werken in 1 keer aanvragen.
 • U moet uw premieaanvraag uiterlijk 2 jaar na de datum van de laatste factuur (=) indienen. Enkel de voorschot- en tussentijdse facturen met factuurdatum binnen de 2 jaar voor de van de premie, komen in aanmerking voor de berekening van het premiebedrag.

De premieaanvraag in verschillende stappen

Volg onderstaande stappen om Mijn VerbouwPremie vlot aan te vragen. Zodra u naar een volgende stap gaat, worden de ingevoerde gegevens automatisch opgeslagen. U kunt echter op elk moment manueel wijzigingen opslaan via de knop ‘sla wijzigingen op’ onderaan. Een premieaanvraag wordt pas definitief verstuurd wanneer u klikt op ‘indienen’ in de laatste stap.

Het stappenplan om Mijn VerbouwPremie aan te vragen(PDF bestand opent in nieuw venster), kunt u hier ook downloaden in PDF-vorm.

 • Stap 1

  Om Mijn VerbouwPremie te kunnen aanvragen, dient u vooraf de juiste documenten te verzamelen. Welke documenten vereist of optioneel zijn, hangt af van de premie die u aanvraagt. Surf naar de specifieke websitepagina over de categorie van werken waarvoor u een premie wilt aanvragen om een weergave te krijgen van de documenten die u moet verzamelen. Typisch gaat het om eindfacturen, , technische attesten en foto’s. Vergeet ook de identiteitskaart, adres en het rekeningnummer van de persoon die de premie ontvangt niet.

  Enkel bestanden in de formaten .pdf, .jpeg, en .png kunnen worden opgeladen.

  Gaat u voor hulp naar een woonloket of een energiehuis?
  Breng dan zeker volgende documenten mee:

  • Identiteitskaart. Vergeet uw pincode niet!
  • EAN-nummer. De EAN-code bestaat uit 18 cijfers en begint altijd met het cijfer 54. U kan deze code vinden op de facturen van uw energieleverancier of op de sticker op uw meterkast.
  • Attesten aannemers
  • Foto’s: voor en na de werken
  • Facturen en offertes.
 • Stap 2

  U kunt Mijn VerbouwPremie via het online loket(opent in nieuw venster) aanvragen, niet op papier. Bent u hier onvoldoende mee vertrouwd, dan kunt u het woonloket van uw gemeente of het Energiehuis contacteren(opent in nieuw venster) om u te helpen bij uw aanvraag. Aanmelden gebeurt op een beveiligde manier via het toegangs- en gebruikersbeheer (ACM/IDM) van de Vlaamse Overheid.

  1. Surf naar het online loket(opent in nieuw venster) en klik op ‘aanmelden’.
  2. Kies de manier waarop u wilt aanmelden, bijv. via itsme of e-ID en kaartlezer. Hier vindt u meer informatie over aanmelden bij itsme.
  3. Volg de instructies om aan te melden volgens de methode die u geselecteerd hebt.

  Daarnaast kunt u ook via Mijn Burgerprofiel(opent in nieuw venster) of het e-loket voor ondernemers(opent in nieuw venster) toegang krijgen tot het online loket.

 • Stap 3
  1. Klik op ‘start nieuwe aanvraag’. U krijgt nu een overzicht te zien van de verschillende stappen.
  2. Klik op de blauwe knop ‘ga naar deze stap’ om de eerste stap te openen.

  Klik op de info-icoontjes voor meer toelichting bij een onderdeel.

 • Stap 4
  • Vul de algemene gegevens in
   In deze stap geeft u aan of het om een gaat of niet, of u bent van het , enzovoort. Geef per onderdeel de gevraagde informatie in en klik op ‘volgende’ om naar stap 5 te gaan.
  • Vul de gegevens over het gebouw in
   In deze stap geeft u de details in over het gebouw, zoals de EAN-code, de leeftijd van het gebouw en hoe het gebouw verwarmd wordt. Indien u een premieaanvraag hebt ingediend voor een warmtepomp, zonneboiler of warmtepompboiler, moet u ook gegevens omtrent de omgevingsvergunning en indienen.
  • Vink alle categorieën aan waarvoor u een premie wilt aanvragen
   Per geselecteerde categorie moet u vervolgens details opgeven van de uitgevoerde werken (bv. het type dakwerken, het merk en type isolatiemateriaal of de datum waarop de werken uitgevoerd zijn).
 • Stap 5

  Alle facturen (ook voorschot- en tussentijdse facturen) moeten afzonderlijk opgeladen worden.

  1. Klik op ‘voeg factuur toe’ om een factuur op te laden.
  2. Selecteer bovenaan in het formulier ‘voeg bijlage toe’ en selecteer de factuur op uw computer. Op dezelfde wijze kunt u ook een offerte toevoegen.
  3. Vul in het formulier de details in van de factuur (factuurdatum, factuurnummer, etc.) en bevestig met ‘ok’ onderaan.

  Herhaal deze stappen om meerdere facturen op te laden.
  Hebt u een verkeerd bestand opgeladen? Gebruik dan de knop ‘verwijder’.

  Om attesten toe te voegen, volgt u volgende stappen.

  1. Klik op ‘voeg bijlage toe’.
  2. Selecteer het document op uw computer.
  3. Klik op het prullenmandje om de bijlage te verwijderen indien nodig.
 • Stap 6
  1. Geef aan of u via E-BOX of een andere optie op de hoogte gebracht wilt worden. E-BOX is een beveiligde digitale brievenbus waarmee u documenten en berichten van overheidsinstanties kunt ontvangen en raadplegen. De Vlaamse overheid is voorstander om via de E-BOX te werken om zo malafide praktijken via e-mail te vermijden. Uw e-mailadres kan namelijk gebruikt worden door malafide ontwikkelaars om u naar een vals premiaanvraagplatform te sturen, dat is nagebouwd en lijkt op het online loket. Zij kunnen op die manier uw persoonlijke gegevens misbruiken.
   Wilt u uw eBox overheidsdocumenten ook in Mijn Burgerprofiel(opent in nieuw venster) lezen? Koppel uw eBox en blijf op de hoogte wanneer u een nieuw bericht of document ontvangt. Verandert er iets aan de status van uw dossier? Is uw attest beschikbaar? Of hebt u een eBox overheidsdocument ontvangen? U ziet in één oogopslag of er een bericht voor u is.
  2. Vul uw contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) en uw bankrekeningnummer in.
 • Stap 7
  1. Controleer in het overzicht of alle gegevens correct zijn ingevuld.
  2. Klik per onderdeel op ‘details’ om de details te zien en zo nodig aan te passen.
  3. Bevestig dat alle gegevens correct zijn door een vinkje te zetten onderdaan de overzichtspagina.
  4. Klik op ‘indienen’ om de aanvraag te versturen.

  De premieaanvraag dient slechts door 1 ondertekend te worden.

  Onder ‘documenten en downloads’ kunt u uw aanvraag downloaden als een pdf-bestand.

  U ontvangt een bevestiging volgens het gekozen communicatiekanaal (e-mail, post of via E-BOX).

  Uw niet-ingediende aanvraag (concept) wordt 6 maanden na aanmaak automatisch verwijderd. U kunt het concept steeds zelf annuleren in het online loket.

Een aanvraag vervolledigen

U kunt een aanvraag starten en op een later moment vervolledigen en indienen. Van zodra een aanvraag is ingediend, kunt u deze niet meer heropenen om gegevens te wijzigen (behalve uw contactgegevens of rekeningnummer) of bijkomende stukken op te laden.

 1. Meld u aan via het online loket.
 2. Klik op ‘vervolledig aanvraag’ onder ‘mijn dossiers’ om de aanvraag te openen en te vervolledigen.
 3. Selecteer uitvoeren.
 4. Vul per stap de gevraagde informatie in en dien de aanvraag in zoals hierboven beschreven.

Uw niet-ingediende aanvraag (concept) wordt 6 maanden na aanmaak automatisch verwijderd. U kunt het concept steeds zelf annuleren in het online loket.

Bereken uw premie vooraf via de simulator

Via de online simulator kunt u nagaan welke premies u kunt aanvragen en hoe hoog het premiebedrag is.

Premieaanvraag bij appartementen en appartementsgebouwen

Premieaanvraag bij ondernemingen

Indien u Mijn VerbouwPremie voor uw onderneming, organisatie of VME wilt aanvragen, zal u tijdens het aanmelden in het online loket moeten selecteren namens wie u de aanvraag wilt indienen. U dient te kiezen voor ‘organisatie’ of ‘onderneming’, afhankelijk van namens wie u de premie wilt aanvragen. In dit geval dient u niet te kiezen voor uzelf als ‘natuurlijk persoon’.

Staat de organisatie of onderneming niet vermeld? Dan zal de wettelijke vertegenwoordiger van deze organisatie of onderneming u eerst het gebruikersrecht moeten toekennen. Ook als syndicus of vertegenwoordiger van een VME moet u eerst het gebruikersrecht krijgen alvorens u Mijn VerbouwPremie kunt aanvragen.

Bekijk hier alle informatie over ‘aanmelden als ondernemer’(opent in nieuw venster). Als wettelijke vertegenwoordiger kunt u de instructievideo’s op de website van VLAIO(opent in nieuw venster) of de handleiding ‘Hoe rechten verlengen in het gebruikersbeheer’(PDF bestand opent in nieuw venster) raadplegen om de gebruikersrechten toe te kennen.

Afhandeling van uw premieaanvraag

 • Wanneer uw premieaanvraag is ingediend, krijgt u een ontvangstbevestiging. Deze kunt u terugvinden in het online loket.
 • Het kan zijn dat een dossierbehandelaar u contacteert met de vraag naar bijkomende informatie of bijkomende documenten. U wordt gecontacteerd volgens het gekozen communicatiekanaal (e-mail, post, Mijn Burgerprofiel of via E-BOX).
 • U weet binnen de 8 maanden of uw premieaanvraag al dan niet is goedgekeurd. Deze behandelingstermijn is de uiterlijke en wettelijke termijn. Onze diensten doen er alles aan om uw aanvraag sneller te behandelen. U kunt steeds de actuele status van uw aanvraag opvolgen via het online loket(opent in nieuw venster).
 • Heeft u na 8 maanden geen bericht ontvangen over uw dossier, dan hebt u gedurende 1 maand de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen stilzitten via het online loket.
 • Indien u niet akkoord bent met de beslissing, hebt u gedurende 1 maand de mogelijkheid om beroep aan te tekenen via het online loket.
 • Mijn VerbouwPremie wordt binnen de 12 maanden uitbetaald.

De status van uw aanvraag opvolgen

Nadat uw aanvraag is ingediend, kunt u de status opvolgen via het online loket.

 1. Meld u aan via het online loket.
 2. Uw aanvragen worden opgelijst onder ‘mijn dossiers’. De status van elke aanvraag wordt vermeld in de kolom ‘status’.

Klik op een aanvraag om de details te bekijken of om de aanvraag te vervolledigen.

Aangemeld op Mijn Burgerprofiel(opent in nieuw venster)? Ook daar kunt u de status van uw aanvraag opvolgen.

Alleen aanvragen in het kader van Mijn VerbouwPremie kunt u opvolgen in het online loket. Voorgaande premieaanvragen via Fluvius of de renovatiepremie via Wonen in Vlaanderen kunt u niet raadplegen in het online loket.

Het aanpassen van contactgegevens of rekeningnummer

 1. Meld u aan via het online loket.
 2. Selecteer de ingediende aanvraag in het overzicht onder ‘mijn dossiers’.
 3. Klik op ‘uitvoeren’ onder ‘pas contactgegevens en/of rekeningnummer aan’.
 4. Controleer de gegevens en pas ze aan waar nodig.
 5. Bevestig met ‘pas mijn gegevens aan’.

Het rekeningnummer aanpassen kan tot ten laatste 10 dagen na de datum van het versturen van de beslissingsbrief. Contactgegevens kunnen gewijzigd worden tot aan de beslissing over het dossier ofwel na heropenen van een dossier. Het loket toont deze optie wel/niet afhankelijk van deze termijnen.

Een vraag stellen over een ingediende aanvraag

 1. Meld u aan via het online loket.
 2. Selecteer onder ‘mijn dossiers’ de aanvraag waarover u een vraag hebt.
 3. Klik onder ‘te nemen dossieracties > stel een vraag’ op ‘uitvoeren’ om het contactformulier te openen.
 4. Selecteer de reden in het uitklapmenu en formuleer uw vraag.
 5. Klik op ‘verstuur mijn vraag’.

Een ingediende aanvraag kan niet geannuleerd worden.

Instructievideo's

Deze instructievideo’s leggen op een eenvoudige manier uit hoe u Mijn VerbouwPremie kunt aanvragen via het online loket.

Algemene instructievideo

Inhoud is aan het laden

Specifieke instructievideo dak

Inhoud is aan het laden

Veelgestelde vragen

Lees deze pagina in: