Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hoe vraag ik Mijn VerbouwPremie aan?

Hoe vraag ik Mijn VerbouwPremie aan?

U kunt Mijn VerbouwPremie eenvoudig online aanvragen via Mijn VerbouwLoket na beëindiging van de werken, tot uiterlijk 2 jaar na de datum van de factuur van de werken. Voor facturen (ook voorschotfacturen) ouder dan 2 jaar kunt u geen premie meer aanvragen.

Vraag hier Mijn VerbouwPremie aan

Algemene info

 • U kunt de premie digitaal aanvragen via Mijn VerbouwLoket.(opent in nieuw venster) U kunt Mijn VerbouwPremie niet op papier aanvragen. Bent u hier onvoldoende mee vertrouwd? Dan kunt u het woonloket van uw gemeente of het Energiehuis voor uw gemeente(opent in nieuw venster) contacteren om u te helpen bij uw aanvraag.
 • Voor eenzelfde gebouw kunt u Mijn VerbouwPremie voor iedere categorie van werken afzonderlijk aanvragen. U kunt ook meerdere categorieën van werken in 1 keer aanvragen.
 • U moet uw premieaanvraag uiterlijk 2 jaar na de datum van de laatste factuur (=) indienen. Enkel de voorschot- en tussentijdse facturen met factuurdatum binnen de 2 jaar voor de van de premie, komen in aanmerking voor de berekening van het premiebedrag.

Bereken uw premie vooraf via de simulator

Via de online simulator kunt u nagaan welke premies u kunt aanvragen en hoe hoog het premiebedrag is.

De premieaanvraag in verschillende stappen

Volg onderstaande stappen om Mijn VerbouwPremie vlot aan te vragen via Mijn VerbouwLoket. Zodra u naar een volgende stap gaat, worden de ingevoerde gegevens automatisch opgeslagen. U kunt echter op elk moment manueel wijzigingen opslaan via de knop ‘sla wijzigingen op’ onderaan. Een premieaanvraag wordt pas definitief verstuurd wanneer u klikt op ‘indienen’ in de laatste stap.

Het stappenplan om Mijn VerbouwPremie aan te vragen(PDF bestand opent in nieuw venster), kunt u hier ook downloaden in PDF-vorm.

 • Stap 1

  Om Mijn VerbouwPremie te kunnen aanvragen, dient u vooraf de juiste documenten te verzamelen. Welke documenten vereist of optioneel zijn, hangt af van de werken waarvoor u de premie aanvraagt. Surf naar de specifieke webpagina over de categorie van werken waarvoor u een premie wilt aanvragen om een weergave te krijgen van de documenten die u moet verzamelen. Typisch gaat het om eindfacturen, , technische attesten en foto’s. Vergeet ook de identiteitskaart, adres en het rekeningnummer van de persoon die de premie ontvangt niet.

  U kunt enkel bestanden in de formaten .pdf, .jpeg, en .png opladen.

  Gaat u voor hulp naar een woonloket of een energiehuis?
  Neem dan zeker volgende documenten mee:

  • Identiteitskaart. Vergeet uw pincode niet!
  • EAN-nummer elektriciteit. De EAN-code elektriciteit bestaat uit 18 cijfers en begint altijd met het cijfer 54. U kan deze code vinden op de facturen van uw energieleverancier of op de sticker op uw elektriciteitsmeterkast.
  • Attesten aannemers
  • Foto’s: voor en na de werken
  • Facturen en offertes.
  Basispremie gemeenschappelijke delen appartementsgebouwen
 • Stap 2

  U kunt Mijn VerbouwPremie via Mijn VerbouwLoket(opent in nieuw venster) aanvragen, niet op papier. Bent u hier onvoldoende mee vertrouwd, dan kunt u het woonloket van uw gemeente of het Energiehuis contacteren(opent in nieuw venster) om u te helpen bij uw aanvraag. Aanmelden gebeurt op een beveiligde manier via het toegangs- en gebruikersbeheer (ACM/IDM) van de Vlaamse Overheid.

  1. Surf naar Mijn VerbouwLoket(opent in nieuw venster) en klik op ‘aanmelden’.
  2. Kies de manier waarop u wilt aanmelden, bijv. via itsme of e-ID en kaartlezer. Hier vindt u meer informatie over aanmelden bij itsme.
  3. Volg de instructies om aan te melden volgens de methode die u geselecteerd hebt.

  Daarnaast kunt u ook via Mijn Burgerprofiel(opent in nieuw venster) of het e-loket voor ondernemers(opent in nieuw venster) toegang krijgen tot Mijn VerbouwLoket.

 • Stap 3
  1. Klik op ‘Mijn VerbouwPremie start nieuwe aanvraag’. U krijgt nu een overzicht te zien van de verschillende stappen.
  2. Klik op de blauwe knop ‘ga naar deze stap’ om de eerste stap te openen.

  Klik op de info-icoontjes voor meer toelichting bij een onderdeel.

 • Stap 4
  • In deze stap geeft u aan of het om een , appartement of appartementsgebouw gaat, of u bent van het , enzovoort. Geef per onderdeel de gevraagde informatie in en klik op ‘volgende’.

   Selecteer ‘appartement’ als je de premie aanvraagt voor werken aan de privatieve delen van één appartement of als je een aanvullende premie voor werken aan gemeenschappelijke delen wilt aanvragen. Kies ’appartementsgebouw‘ als je een basispremie aanvraagt voor werken aan gemeenschappelijke delen, ofwel als vertegenwoordiger van de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) of als investeerder in het gebouw.

  • In deze stap geeft u de details in over het gebouw, zoals de EAN-code elektriciteit, de leeftijd van het gebouw en hoe het gebouw verwarmd wordt. Indien u een premieaanvraag hebt ingediend voor een warmtepomp, zonneboiler of warmtepompboiler, moet u ook gegevens omtrent de omgevingsvergunning en indienen.

  • Per geselecteerde categorie moet u vervolgens details opgeven van de uitgevoerde werken (bv. het type dakwerken, het merk en type isolatiemateriaal of de datum waarop de werken uitgevoerd zijn).

   Voor de basispremie voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw kunt u slechts één categorie per aanvraag aanduiden. U moet dus elke categorie van werken afzonderlijk aanvragen.

 • Stap 5

  U moet alle facturen (ook voorschot- en tussentijdse facturen) afzonderlijk opladen.

  1. Klik op ‘voeg factuur toe’ om een factuur op te laden.
  2. Selecteer bovenaan in het formulier ‘voeg bijlage toe’ en selecteer de factuur op uw computer. Op dezelfde wijze kunt u ook een offerte toevoegen.
  3. Vul in het formulier de details in van de factuur (factuurdatum, factuurnummer, etc.) en bevestig met ‘ok’ onderaan.

  Herhaal deze stappen om meerdere facturen op te laden.
  Hebt u een verkeerd bestand opgeladen? Gebruik dan de knop ‘verwijder’.

  Om attesten toe te voegen, volgt u volgende stappen:

  1. Klik op ‘voeg bijlage toe’.
  2. Selecteer het document op uw computer.
  3. Klik op het prullenmandje om de bijlage te verwijderen indien nodig.

  Bij de aanvraag van de premie voor werken aan de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw zult u ook nog bijkomende documenten moeten opladen zoals de basisakte, een lijst van alle eigenaars(Word bestand opent in nieuw venster) en hun proportioneel aandeel en eventueel een onderling toestemmingsformulier(Word bestand opent in nieuw venster) (bij aanvraag zonder VME).

 • Stap 6
  1. Geef aan of u via E-BOX of een andere optie op de hoogte gebracht wilt worden. E-BOX is een beveiligde digitale brievenbus waarmee u documenten en berichten van overheidsinstanties kunt ontvangen en raadplegen. De Vlaamse overheid is voorstander om via de E-BOX te werken om zo malafide praktijken via e-mail te vermijden. Uw e-mailadres kan namelijk gebruikt worden door malafide ontwikkelaars om u naar een vals premieaanvraagplatform te sturen, dat is nagebouwd en lijkt op het online loket. Zij kunnen op die manier uw persoonlijke gegevens misbruiken.
   Wilt u uw eBox overheidsdocumenten ook in Mijn Burgerprofiel(opent in nieuw venster) lezen? Koppel uw eBox en blijf op de hoogte wanneer u een nieuw bericht of document ontvangt. Verandert er iets aan de status van uw dossier? Is uw attest beschikbaar? Of hebt u een eBox overheidsdocument ontvangen? U ziet in één oogopslag of er een bericht voor u is.
  2. Vul uw contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) en uw bankrekeningnummer in.
 • Stap 7
  1. Controleer in het overzicht of alle gegevens correct zijn ingevuld.
  2. Klik per onderdeel op ‘details’ om de details te zien en zo nodig aan te passen.
  3. Bevestig dat alle gegevens correct zijn door een vinkje te zetten onderdaan de overzichtspagina.
  4. Klik op ‘indienen’ om de aanvraag te versturen.

  De premieaanvraag dient slechts door 1 ondertekend te worden.

  Onder ‘documenten en downloads’ kunt u uw aanvraag downloaden als een pdf-bestand.

  U ontvangt een bevestiging volgens het gekozen communicatiekanaal (e-mail, post of via E-BOX).

  Als u uw aanvraag nog niet wenst in te dienen en op een later tijdstip wilt afwerken, wordt er automatisch een concept aangemaakt van uw niet-ingediende aanvraag. Dit concept wordt 6 maanden na aanmaak automatisch verwijderd. U kunt het concept steeds zelf annuleren in het online loket.

 • Stap 8

  U kunt een aanvraag starten en op een later moment vervolledigen en indienen. Van zodra een aanvraag is ingediend, kunt u deze niet meer heropenen om gegevens te wijzigen (behalve uw contactgegevens of rekeningnummer) of bijkomende stukken op te laden.

  1. Meld u aan via Mijn VerbouwLoket.
  2. Klik op ‘vervolledig aanvraag’ onder ‘mijn dossiers’ om de aanvraag te openen en te vervolledigen.
  3. Selecteer uitvoeren.
  4. Vul per stap de gevraagde informatie in en dien de aanvraag in zoals hierboven beschreven.

Premieaanvraag opvolgen

  • Wanneer uw premieaanvraag is ingediend, krijgt u een ontvangstbevestiging. Deze kunt u terugvinden in Mijn VerbouwLoket.
  • Het kan zijn dat een dossierbehandelaar u contacteert met de vraag naar bijkomende informatie of bijkomende documenten. U wordt gecontacteerd volgens het gekozen communicatiekanaal (e-mail, post, Mijn Burgerprofiel of via E-BOX).
  • U weet binnen de 8 maanden of uw premieaanvraag al dan niet is goedgekeurd. Deze behandelingstermijn is de uiterlijke en wettelijke termijn. Onze diensten doen er alles aan om uw aanvraag sneller te behandelen. U kunt steeds de actuele status van uw aanvraag opvolgen via Mijn VerbouwLoket.
  • Heeft u na 8 maanden geen bericht ontvangen over uw dossier, dan hebt u gedurende 1 maand de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen stilzitten via Mijn VerbouwLoket.
  • Als u niet akkoord bent met de beslissing, hebt u gedurende 1 maand de mogelijkheid om beroep aan te tekenen via Mijn VerbouwLoket.
  • Mijn VerbouwPremie wordt binnen de 12 maanden uitbetaald.
 • Nadat uw aanvraag is ingediend, kunt u de status opvolgen via Mijn VerbouwLoket.

  1. Meld u aan via Mijn VerbouwLoket.
  2. Uw aanvragen worden opgelijst onder ‘mijn dossiers’. De status van elke aanvraag wordt vermeld in de kolom ‘status’.

  Klik op een aanvraag om de details te bekijken of om de aanvraag te vervolledigen.

  Aangemeld op Mijn Burgerprofiel(opent in nieuw venster)? Ook daar kunt u de status van uw aanvraag opvolgen.

  In Mijn VerbouwLoket kunt u enkel aanvragen Mijn VerbouwPremie of Mijn VerbouwLening opvolgen . Vroegere premieaanvragen via Fluvius of de renovatiepremie van Wonen in Vlaanderen kunt u niet terugvinden in Mijn VerbouwLoket.

  1. Meld u aan via Mijn VerbouwLoket.
  2. Selecteer de ingediende aanvraag in het overzicht onder ‘mijn dossiers’.
  3. Klik op ‘uitvoeren’ onder ‘pas contactgegevens en/of rekeningnummer aan’.
  4. Controleer de gegevens en pas ze aan waar nodig.
  5. Bevestig met ‘pas mijn gegevens aan’.

  Het rekeningnummer aanpassen kan tot ten laatste 10 dagen na de datum van het versturen van de beslissingsbrief. Contactgegevens kunnen gewijzigd worden tot aan de beslissing over het dossier ofwel na heropenen van een dossier. Mijn VerbouwLoket toont deze optie wel/niet afhankelijk van deze termijnen.

  1. Meld u aan via Mijn VerbouwLoket.
  2. Selecteer onder ‘mijn dossiers’ de aanvraag waarover u een vraag hebt.
  3. Klik onder ‘te nemen dossieracties > stel een vraag’ op ‘uitvoeren’ om het contactformulier te openen.
  4. Selecteer de reden in het uitklapmenu en formuleer uw vraag.
  5. Klik op ‘verstuur mijn vraag’.
 • Heeft u na 8 maanden geen beslissing ontvangen over uw premieaanvraag, dan hebt u gedurende 1 maand de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen stilzitten via Mijn Verbouwloket.

  Ook als u niet akkoord bent met de beslissing, kunt u gedurende 1 maand beroep aantekenen via Mijn Verbouwloket.

  • Surf naar Mijn VerbouwLoket(opent in nieuw venster) en klik op ‘aanmelden’. Kies het dossier waarvoor u beroep wilt indienen.
  • 8 maanden na de indiening van uw aanvraag, ziet u een knop ‘beroep tegen stilzitten’.
  • Als u een beslissing kreeg, verschijnt de knop ‘beroep’ in Mijn Verbouwloket. Deze blijft slechts een maand beschikbaar vanaf de datum van de beslissing.
  • Mijn VerbouwLoket toont de optie ‘beroep indienen’ wel/niet afhankelijk van deze termijnen. Deze knop blijft een maand beschikbaar.
  • Als u op ‘beroep’ klikt geeft u vervolgens aan waarom u in beroep wenst te gaan (oneens over doelgroep en inkomenscategorie, categorie van werken,…). Bijkomende documenten voegt u in deze stap ook toe als bijlage.
  • De beroepsinstantie van Wonen in Vlaanderen zal uw dossier herbekijken.

  Als u beroep aantekent, wordt de uitbetaling van de premie opgeschort. Dit geldt ook als u een premie aanvroeg voor meerdere categorieën van werken, maar maar voor één categorie beroep aantekent. Ook de uitbetaling van de andere categorieën van werken zal pas gebeuren na de afhandeling van het beroep.

  • Een aanvraag Mijn VerbouwPremie annuleren kan enkel via het contactformulier in Mijn Verbouwloket.
  • U kunt de aanvraag tot uiterlijk één maand na de datum van beslissing annuleren, tot het verstrijken van de beroepstermijn dus.
  • Het annuleren kan zowel voor de hele aanvraag als slechts één of enkele categorieën uit de premieaanvraag.
  • Surf om de aanvraag te annuleren naar Mijn VerbouwLoket(opent in nieuw venster) en klik op ‘aanmelden’.
  • U gaat naar de premieaanvraag die u wilt annuleren. Onder ‘Stel een vraag’ klikt u op uitvoeren en verduidelijkt u waarom u het dossier wenst te annuleren.
  • Vervolgens zal een dossierbehandelaar onderzoeken of het mogelijk is het dossier te annuleren.
  • Als u een nieuwe premieaanvraag wilt indienen, kunt u dit onmiddellijk na uw vraag tot annulering van de vorige aanvraag doen. U hoeft niet te wachten op bevestiging van de annulering.

Premieaanvraag bij appartementen en appartementsgebouwen

Premieaanvraag bij ondernemingen of VME

Als u Mijn VerbouwPremie voor uw onderneming, organisatie of voor een vereneinging van mede-eigenaars (VME) wilt aanvragen, zal u tijdens het aanmelden via Mijn VerbouwLoket moeten selecteren namens wie u de aanvraag wilt indienen. U kiest voor ‘organisatie’ of ‘onderneming’, afhankelijk van namens wie u de premie wilt aanvragen. In dit geval kiest u dus niet voor uzelf als ‘natuurlijk persoon’.

Staat de organisatie of onderneming niet vermeld? Dan zal de wettelijke vertegenwoordiger van deze organisatie of onderneming u eerst het gebruikersrecht moeten toekennen. Ook als syndicus of vertegenwoordiger van een VME moet u eerst het gebruikersrecht krijgen alvorens u Mijn VerbouwPremie kunt aanvragen.

Bekijk hier alle informatie over ‘aanmelden als ondernemer’(opent in nieuw venster). Als wettelijke vertegenwoordiger kunt u de instructievideo’s op de website van VLAIO(opent in nieuw venster) of de handleiding ‘Hoe rechten verlengen in het gebruikersbeheer’(PDF bestand opent in nieuw venster) raadplegen om de gebruikersrechten toe te kennen.

Instructievideo's

Algemene instructievideo

Deze instructievideo legt op een eenvoudige manier uit hoe u Mijn VerbouwPremie kunt aanvragen via het online loket.

Inhoud is aan het laden

Specifieke instructievideo dak

Deze instructievideo’s legt op een eenvoudige manier uit hoe u Mijn VerbouwPremie kunt aanvragen voor de categorie dak via het online loket.

Inhoud is aan het laden

Instructievideo aanvraag basispremie appartementsgebouw

Deze instructievideo legt uit hoe een VME de basispremie voor werken aan de gemeenschappelijke delen kan aanvragen.

Inhoud is aan het laden

Veelgestelde vragen