Gedaan met laden. U bevindt zich op: Personen die voor Mijn VerbouwPremie als ernstig gehandicapt beschouwd worden

Personen die voor Mijn VerbouwPremie als ernstig gehandicapt beschouwd worden

Volgende personen worden als ernstig gehandicapt beschouwd:

 • Personen met een verdienvermogen dat verminderd is tot 1/3 of minder op de arbeidsmarkt;

 • Personen met een vermindering van zelfredzaamheid van ten minste 9 punten inzake de tegemoetkomingen aan personen met een handicap;

 • Personen die minstens 66 % blijvend lichamelijk of geestelijk gehandicapt of permanent arbeidsonbekwaam werden verklaard;

 • Personen waarvan het verdienvermogen na de periode van primaire werkonbekwaamheid die voorzien is in de ziekte- en invaliditeitsverzekering, verminderd is tot een derde of minder;

 • Personen die recht hebben op de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap of aandoening.

 • Enkel volgende, niet vervallen, attesten komen in aanmerking:

  • een attest verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap of aandoening (= zorgtoeslag groeipakket);

  • een attest van de FOD Sociale Zekerheid met vermelding dat de persoon met een handicap aan de medische voorwaarden voldoet om een inkomensvervangende tegemoetkoming, een integratietegemoetkoming of een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood of een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (categorie 2, 3, 4 of 5) te verkrijgen, of door een arbeidsongeschiktheid of een invaliditeit van tenminste 66 % getroffen is;

  • een attest van het ziekenfonds met vermelding, na afloop van de periode van één jaar primaire ongeschiktheid, van de duur tijdens welke de betrokkene als « invalide » erkend werd of dat bevestigt dat de betrokkene op de datum van ingang van zijn ouderdoms- of brugpensioen, door het RIZIV erkend werd als 66 % invalide;

  • een kopie van de definitief geworden gerechtelijke uitspraak waaruit de blijvende invaliditeitsgraad blijkt;

  • Enkele bijzondere attesten voor slachtoffers van arbeidsongevallen, militaire oorlogsinvaliden, oorlogsslachtoffers, mijnwerkers, zeelieden, bepaalde ambtenaren en NMBS personeelsleden.