Voorwaarden

  • U hebt een misdrijf gepleegd en de rechter oordeelt dat u voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor een opschorting of een uitstel van de straf.
  • Gedurende een periode van 1 tot 5 jaar (= de proeftermijn) moet u de voorwaarden naleven die vermeld zijn in het vonnis (bijvoorbeeld: een therapie volgen, een baan zoeken, geen alcohol of drugs gebruiken, niet langer contact met het slachtoffer hebben, een opleiding volgen, ...).
  • U wordt begeleid door een justitieassistent.

Procedure

De rechter geeft het justitiehuis de opdracht u bij te staan bij de naleving van uw voorwaarden en na te gaan of u ze ook daadwerkelijk naleeft.

  • De justitieassistent heeft geregeld een gesprek met u op het justitiehuis en bij gelegenheid bij u thuis. Tijdens die gesprekken werkt u samen met de justitieassistent aan de naleving van uw voorwaarden.
  • De justitieassistent helpt u bij de problemen die u ondervindt bij de naleving van de opgelegde voorwaarden.

De rechter geeft de probatiecommissie de opdracht om na te gaan of u zich daadwerkelijk houdt aan de voorwaarden die hij in het vonnis heeft opgelegd.

  • De justitieassistent bezorgt regelmatig verslagen aan de probatiecommissie, die u ook kan uitnodigen voor een gesprek over het verloop van de probatiemaatregel.
  • De probatiecommissie kan beslissen bepaalde voorwaarden aan te passen of op te schorten.

Als de proeftermijn afgelopen is en alles goed verlopen is, wordt uw gerechtelijk dossier afgesloten.

Als u zich niet houdt aan de voorwaarden, maakt de justitieassistent daarvan melding aan de probatiecommissie. Deze kan u oproepen voor een gesprek over de problemen waarmee u te maken hebt. De probatiecommissie kan de procureur des Konings vragen uw dossier opnieuw door te verwijzen naar de rechter die uw dossier dan verder behandelt.