De afdeling Water heeft een studie gemaakt van de maatregelen die er nodig zijn om de hoogwaterproblematiek in het stroomgebied van de Marke aan te pakken. De brochure bevat de resultaten van de studie en geeft informatie over de gevolgde methode en de maatregelen die de volgende jaren in het gebied van de Marke worden uitgevoerd.
Publicatiedatum
Oktober 2002
Publicatietype
Brochure
Thema's
Water