De afdeling Water heeft een studie gemaakt van de maatregelen die er nodig zijn om de hoogwaterproblematiek in het stroomgebied van de Voer aan te pakken. De brochure bevat de resultaten van de studie en geeft informatie over de gevolgde methode en de geplande maatregelen die de volgende jaren in het gebied van de Voer worden uitgevoerd.
Publicatiedatum Mei 2003
Publicatietype Brochure
Thema's Water