De afdeling Water heeft een studie gemaakt van de maatregelen die er nodig zijn om de hoogwaterproblematiek in het stroomgebied van de Winterbeek aan te pakken. De brochure bevat de resultaten van de studie en geeft informatie over de gevolgde methode en de geplande maatregelen die de volgende jaren in het gebied van de Winterbeek worden uitgevoerd
Publicatiedatum
Augustus 2004
Publicatietype
Brochure
Thema's
Water