Het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen geeft een tegemoetkoming aan OCMW’s die huurders met huurachterstal begeleiden. De folder licht de werking toe.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
December 2021
Publicatietype
Folder
Thema's
Huren en verhuren