Vlaanderen evolueert steeds meer naar een innovatieve kenniseconomie. In die context zijn opleiding en vorming van cruciaal belang. Ze dragen bij aan de productiviteit en competitiviteit van bedrijven en aan de werkbaarheid en loopbaanontwikkeling van hun werknemers. Als u als medewerker in de privésector werk en opleiding wil combineren, zijn er drie opleidingsincentives waarmee de Vlaamse overheid u een duwtje in de rug wil geven: Vlaams opleidingsverlof, Vlaams opleidingskrediet en Opleidingscheques.
Publicatiedatum
Mei 2019
Publicatietype
Folder
Thema's
Werken en leren , Loopbaan , Innovatie en arbeidsorganisatie