Elke woning in Vlaanderen moet voldoen aan een aantal minimumnormen op het vlak van veiligheid, gezondheid en basiscomfort. Die woningkwaliteitsnormen liggen vast in de Vlaamse Codex Wonen. De brochure geeft een overzicht van de woningkwaliteitsnormen waaraan een woning vanaf 1 januari 2021 moet voldoen.
Publicatiedatum November 2020
Publicatietype Brochure
Thema's Woonbeleid