Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ministerieel besluit maatschappelijk werkers Wijzigingsbesluiten

Ministerieel besluit maatschappelijk werkers

Het ministerieel besluit van 11 januari 2024 tot vaststelling van de diplomavereisten voor de functie van maatschappelijk werker in een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn geeft uitvoering aan het besluit rechtspositieregeling van 20 januari 2023. Je vindt een overzicht van de bepalingen op deze pagina.

Het MB van 11 januari 2024(opent in nieuw venster) geeft uitvoering aan artikel 4, §2, zesde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2023 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen.

De lijst van diploma’s die toegang geven tot de functie van maatschappelijk werker wordt door dit ministerieel besluit uitgebreid. De diploma’s die eerder al in aanmerking kwamen, blijven behouden.

Volgende diploma’s komen voortaan ook in aanmerking voor de functie van maatschappelijk werker, bevoegd voor het sociaal onderzoek:

 • Stap 1

  Het diploma van master in het sociaal werk

 • Stap 2

  Het diploma van master in het sociaal werk en sociaal beleid

 • Stap 3

  Het diploma van master in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting orthopedagogiek

 • Stap 4

  Het diploma van master in de agogische wetenschappen

 • Stap 5

  Het diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma

 • Stap 6

  Het diploma van bachelor orthopedagogie

 • Stap 7

  Het diploma van bachelor sociale re-adaptatiewetenschappen

 • Stap 8

  Het diploma van bachelor gezinswetenschappen

geeft verder uitvoering aanartikel 4, §2, zesde lid BVR RPR
inwerkingtreding19/02/2024
rechtstreeks afdwingbaar en uitvoerbaargeen beslissing van de raad vereist